AirCloud 最近的时间轴更新
AirCloud

AirCloud

V2EX 第 290455 号会员,加入于 2018-02-07 18:24:40 +08:00
AirCloud 最近回复了
统一回复,是大小周,但是有 1.2 倍加班费,面试会问少量算法~
9、9、5.5
当然是非常支持了~~ 求抽中
感谢各位非常有价值的回复
~
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3251 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 13ms · UTC 05:12 · PVG 13:12 · LAX 21:12 · JFK 00:12
♥ Do have faith in what you're doing.