jtsai

jtsai

V2EX 第 200962 号会员,加入于 2016-11-12 11:25:38 +08:00
jtsai 最近回复了
厦门隔海相望
色情网站
286 天前
回复了 djyde 创建的主题 程序员 从「后端现在已经看不懂前端了」说起
老问题了, 其实 web 前端比起前些年的爆发现在新东西和概念少了很多, 接近成熟了, 说难也真不难, 繁琐
关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4830 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 13ms · UTC 02:32 · PVG 10:32 · LAX 19:32 · JFK 22:32
♥ Do have faith in what you're doing.