liukanshan

liukanshan

V2EX 第 329354 号会员,加入于 2018-07-16 00:41:10 +08:00
收一个黑苹果网卡 BCM94360CD 4 天线版本
二手交易  •  liukanshan  •  349 天前  •  最后回复来自 wjwgg
14
收个 ITX 主板 DDR3 内存支持 > 16G 主板自带网卡
二手交易  •  liukanshan  •  2019-09-07 17:29:06 PM  •  最后回复来自 shm7
5
大家帮我估个价吧 MBP 2017 15 寸 touchbar 版本
二手交易  •  liukanshan  •  2019-08-20 18:22:43 PM  •  最后回复来自 AeroZen
16
AB350N-Gaming-WIFI 想换个 ATX
二手交易  •  liukanshan  •  2019-07-05 13:34:21 PM  •  最后回复来自 siknet
3
想收一个 公版 980 或者 公版 980ti
二手交易  •  liukanshan  •  2019-06-17 10:24:30 AM  •  最后回复来自 kin9209
3
收一张 1060 6G 有的老哥带价来
二手交易  •  liukanshan  •  2019-06-12 13:54:44 PM  •  最后回复来自 liukanshan
8
收一个笔记本用的 ddr3 标压 8G
二手交易  •  liukanshan  •  2019-04-07 22:24:27 PM  •  最后回复来自 aawei
28
迫于穷 出 iPad 2017 款插卡版本
二手交易  •  liukanshan  •  2018-08-29 08:59:32 AM  •  最后回复来自 OMan
4
关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3043 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 13:06 · PVG 21:06 · LAX 06:06 · JFK 09:06
♥ Do have faith in what you're doing.