V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Gran Turismo 6
Thrustmaster
GordianZ
V2EX  ›  Gran Turismo

Beyond the Apex

 •  
 •   GordianZ · 2014-07-30 21:19:40 +08:00 via iPad · 11693 次点击
  这是一个创建于 2687 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  https://itunes.apple.com/us/app/beyond-the-apex/id796771223?mt=8
  不同 App Store 不同语言,带 GT6 全套车辆图库及数据,还有技术知识讲解。
  @kailuo
  7 条回复    2014-12-13 17:06:30 +08:00
  GordianZ
      1
  GordianZ  
  MOD
  OP
     2014-07-30 21:20:03 +08:00 via iPad
  lldong
      2
  lldong  
     2014-07-30 21:47:07 +08:00
  赞!中文版那本的翻译太烂了
  SkyLanD
      3
  SkyLanD  
     2014-07-30 22:04:40 +08:00
  GT5 的时候买的送了一本… 繁体中文的,翻译用语很蛋疼…
  Kai
      4
  Kai  
  MOD
     2014-07-31 03:26:46 +08:00
  终于!
  lldong
      5
  lldong  
     2014-08-01 01:08:45 +08:00
  刚把技术讲解部分(英文版)导出 PDF http://pan.baidu.com/s/1c0F2VG8
  13eet
      6
  13eet  
     2014-08-24 10:39:06 +08:00 via iPhone
  居然出了app,亏我还把中文版ba拆扫了
  qiumaoyuan
      7
  qiumaoyuan  
     2014-12-13 17:06:30 +08:00
  332MB,下死我了。。。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3758 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 09:38 · PVG 17:38 · LAX 01:38 · JFK 04:38
  ♥ Do have faith in what you're doing.