V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
测试工具
SmokePing
IPv6 访问测试
牛客网
Livid
V2EX  ›  宽带症候群

有家用的千兆有线路由器么?

 •  
 •   Livid · 2010-08-12 01:28:50 +08:00 · 9236 次点击
  这是一个创建于 3728 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  大家推荐一个吧。
  8 条回复    2019-03-18 13:59:48 +08:00
  Sai
      1
  Sai   2010-08-12 02:12:02 +08:00
  Kai
      2
  Kai   V2EX Moderator   2010-08-12 02:32:15 +08:00 via iPod
  传说中的小区网络服务?
  mvdfish
      3
  mvdfish   2010-08-12 06:02:28 +08:00
  我现在用的Buffalo WZR-HP-G300NH,802.11n的,虽然是无线路由器,但是带了4个千兆的端口,应该能满足你的要求,而且刷了DD以后,功能很变态~~!
  600多块~~
  c
      4
  c   2010-08-12 07:35:22 +08:00
  Buffalo 不错,信号很好:)无线路由中的小黑,我在用 WHR-HP-G300N-CH 刷了DD
  c
      5
  c   2010-08-12 07:36:14 +08:00
  http://www.360buy.com/product/189302.html

  而且送的网线超喜欢:)
  fcicq
      6
  fcicq   2010-08-13 11:25:13 +08:00
  如果室内布线做的不好的话不推荐大规模上千兆. 要用的机器离的都很近的话弄台交换机就行了. 千兆要用六类线和六类水晶头, 有钱的同学们可以买成品.

  顺便说说无线的问题, 还是多个无线路由连用比较好.
  yoyicue
      7
  yoyicue   2010-08-13 14:21:29 +08:00
  @mvdfish Mark
  hunanlonghao
      8
  hunanlonghao   2019-03-18 13:59:48 +08:00
  6 楼纯属糊说 8 道
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   964 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 98ms · UTC 19:26 · PVG 03:26 · LAX 12:26 · JFK 15:26
  ♥ Do have faith in what you're doing.