V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
flied
V2EX  ›  二手交易

出全新未开封 国行 iPhone 6 16G 金色全网通版本 , 4000 元,可走闲鱼

 •  
 •   flied · 2015-10-07 18:15:49 +08:00 · 405 次点击
  这是一个创建于 2415 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  rt

  欢迎留言或者加 qq 1047320 三二二
  第 1 条附言  ·  2015-10-08 13:28:57 +08:00
  自刀 200, 3800 出
  第 2 条附言  ·  2015-10-09 12:11:12 +08:00
  已出,结贴。
  6 条回复    2015-10-09 09:36:35 +08:00
  flied
      1
  flied  
  OP
     2015-10-08 13:31:03 +08:00
  自刀 200, 3800 出
  liangdi
      2
  liangdi  
     2015-10-08 15:09:44 +08:00
  在哪里
  flied
      3
  flied  
  OP
     2015-10-08 18:38:47 +08:00
  @liangdi 帝都可面交,外地走闲鱼顺丰
  luckywulin
      4
  luckywulin  
     2015-10-08 21:51:14 +08:00
  @flied 东西还在不
  flied
      5
  flied  
  OP
     2015-10-08 22:54:53 +08:00
  @luckywulin 还在,加我 qq 吧,明天聊。准备睡觉了。
  luckywulin
      6
  luckywulin  
     2015-10-09 09:36:35 +08:00
  @flied qq 没反应哈
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1351 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 23:13 · PVG 07:13 · LAX 16:13 · JFK 19:13
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.