V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
tceisk9584
V2EX  ›  二手交易

全新 小米手机 5 全网通 尊享版 4GB 内存 128GB 白色 3D 玻璃

 •  
 •   tceisk9584 · 2016-05-17 20:23:42 +08:00 · 573 次点击
  这是一个创建于 2330 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  早上刚拍到,需要的速度. [咸鱼地址]{https://2.taobao.com/item.htm?id=531882990175&spm=686.1000925.0.0.eYNFTd}

  8 条回复    2016-05-18 18:42:43 +08:00
  yiaya
      1
  yiaya  
     2016-05-17 20:59:05 +08:00 via Android   ❤️ 1
  只加价 300 ,良心信仰价。
  帮顶,不说了,再看一段党章就和媳妇睡觉去。
  SourceMan
      2
  SourceMan  
     2016-05-17 21:07:48 +08:00 via iPhone
  @yiaya 哈哈哈哈哈哈
  daolin
      3
  daolin  
     2016-05-17 21:17:24 +08:00 via iPhone
  国产手机超过 1500 块我就觉得不划算
  Aluhao
      4
  Aluhao  
     2016-05-17 22:46:51 +08:00 via iPad
  这里不太适合发加钱出售的吧
  Dannytmp
      5
  Dannytmp  
     2016-05-17 23:08:28 +08:00 via Android
  抄两遍党章减二百吧
  tangzhehao
      6
  tangzhehao  
     2016-05-18 00:36:51 +08:00
  @Dannytmp 我抄一百遍能减多少。
  taoxishuo
      7
  taoxishuo  
     2016-05-18 12:28:10 +08:00 via iPad
  @tangzhehao 抄 100 遍白送给你手机,还送你个媳妇
  Wicheol
      8
  Wicheol  
     2016-05-18 18:42:43 +08:00 via Android
  鄙视黄牛党
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1466 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 00:56 · PVG 08:56 · LAX 17:56 · JFK 20:56
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.