V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
zhoucan007
V2EX  ›  iCode

二维码扫描器 For Mac

 •  
 •   zhoucan007 · 2017-06-12 11:04:48 +08:00 · 9612 次点击
  这是一个创建于 1635 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  自己写的二维码扫描器,考虑到在桌面上没有提取二维码的工具,自己写了一个,需要的拿走,开源的

  https://github.com/Srun01/QRCodeScanner
  3 条回复    2018-11-02 09:53:04 +08:00
  leopku
      1
  leopku  
     2017-06-12 11:37:13 +08:00   ❤️ 1
  已 star
  llllllLllll
      2
  llllllLllll  
     2018-11-01 19:59:18 +08:00
  好用,感谢
  zhoucan007
      3
  zhoucan007  
  OP
     2018-11-02 09:53:04 +08:00
  @llllllLllll 有人用,我也很感谢 Thanks♪(・ω・)ノ
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3745 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 09:30 · PVG 17:30 · LAX 01:30 · JFK 04:30
  ♥ Do have faith in what you're doing.