V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
chuanwu
V2EX  ›  二手交易

[仅限上海面交] 出 macbook pro

 •  
 •   chuanwu · 2018-03-13 15:47:20 +08:00 · 995 次点击
  这是一个创建于 1612 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  17 年 4 月份购入,QG2。13 英寸,touch bar,i5/8G/512G。95 成新。 8.5k 出。 微信:Y2h1YW53dXN1bg==

  9 条回复    2018-03-16 08:05:58 +08:00
  jjww
      1
  jjww  
     2018-03-13 17:56:23 +08:00
  我就问问

  17 款 13 英寸 250G ssd 无 touch bar 款多少出合适?
  chuanwu
      2
  chuanwu  
  OP
     2018-03-13 18:01:53 +08:00
  17 款应该没有无 touch bar 的吧?
  chuanwu
      3
  chuanwu  
  OP
     2018-03-13 18:02:10 +08:00
  dongcxcx
      4
  dongcxcx  
     2018-03-13 22:11:32 +08:00
  可惜要是内存大点就好了。我对硬盘大小倒没要求
  jjww
      5
  jjww  
     2018-03-14 10:36:54 +08:00
  @chuanwu 呃 仔细查了下 应该是 2016 无 touch bar 款 L42: i5 2.0/8G/256SSD
  wangfei324017
      6
  wangfei324017  
     2018-03-14 13:50:09 +08:00
  17 款有无 bar 的吧。

  楼主这价格还可以的……可惜我早一个月买了……
  greatcl
      7
  greatcl  
     2018-03-15 09:50:43 +08:00 via Android
  @dongcxcx +1 要是 16g 256 硬盘就好了
  fincom
      8
  fincom  
     2018-03-15 22:43:31 +08:00
  @chuanwu 电脑还在吗?
  chuanwu
      9
  chuanwu  
  OP
     2018-03-16 08:05:58 +08:00
  @fincom
  电脑已经出了。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4391 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 02:35 · PVG 10:35 · LAX 19:35 · JFK 22:35
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.