V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
duan602728596
V2EX  ›  全球工单系统

自如,你家的我要看房,一预约就是获取房源状态异常

 •  
 •   duan602728596 · 2018-05-17 10:04:58 +08:00 · 3710 次点击
  这是一个创建于 1223 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  7 条回复    2018-05-17 13:25:25 +08:00
  wellsc
      1
  wellsc   2018-05-17 10:19:20 +08:00 via iPhone
  关了 vpn 试试
  duan602728596
      2
  duan602728596   2018-05-17 10:19:51 +08:00
  压根就没用 VPN
  duan602728596
      3
  duan602728596   2018-05-17 10:21:15 +08:00
  现在网页端提示外部接口调用错误,APP 直接没反应
  pipilu112
      4
  pipilu112   2018-05-17 10:22:26 +08:00
  难道是假房源?
  sheep3
      5
  sheep3   2018-05-17 10:34:28 +08:00
  我觉得是你的网络环境有误
  lamada
      6
  lamada   2018-05-17 13:17:14 +08:00 via Android
  我直接去门店让他们带我看的
  randyzhao
      7
  randyzhao   2018-05-17 13:25:25 +08:00
  我。。。以为是王自如。。。
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1099 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 23:30 · PVG 07:30 · LAX 16:30 · JFK 19:30
  ♥ Do have faith in what you're doing.