V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Sponsored by
LinkedIn
不坐班的神仙工作 · 去任何你想去的地方远程,赚一线城市的工资
2000 个不用出门 Social 的全球远程工作,帮助 V2EX 的小伙伴开启全新的工作方式。
Promoted by LinkedIn
QZFCANBA
V2EX  ›  二手交易

收一条 LIGHTNING 耳机

 •  
 •   QZFCANBA · 2018-05-22 10:05:27 +08:00 · 370 次点击
  这是一个创建于 1590 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  原装的!
  9 条回复    2018-05-22 11:38:05 +08:00
  teslabcd
      1
  teslabcd  
     2018-05-22 10:17:27 +08:00
  我有一个 x 原装的没用过 上海地区可以面交 130
  QZFCANBA
      2
  QZFCANBA  
  OP
     2018-05-22 10:23:10 +08:00
  @teslabcd 有点远 我在深圳这边~
  teslabcd
      3
  teslabcd  
     2018-05-22 10:27:33 +08:00
  @QZFCANBA ~~
  tzungtzu
      4
  tzungtzu  
     2018-05-22 10:28:27 +08:00
  我在深圳,南山这边 。telegram :tzungtzu
  jyq920203
      5
  jyq920203  
     2018-05-22 10:41:25 +08:00
  原装的,要么
  jyq920203
      6
  jyq920203  
     2018-05-22 10:41:37 +08:00
  还带盒子
  QZFCANBA
      7
  QZFCANBA  
  OP
     2018-05-22 11:11:26 +08:00
  @jyq920203 什么价格~
  QZFCANBA
      8
  QZFCANBA  
  OP
     2018-05-22 11:11:56 +08:00
  @tzungtzu 我在生态园这边
  tzungtzu
      9
  tzungtzu  
     2018-05-22 11:38:05 +08:00
  @QZFCANBA 科苑附近? 可以面交。 不了解价格,也是 X 的没拆的耳机,120 如何?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4477 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 56ms · UTC 06:42 · PVG 14:42 · LAX 23:42 · JFK 02:42
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.