V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Olivia
V2EX  ›  Nike

Nike Training Club 最好的健身 App

 •  
 •   Olivia · 2012-08-23 04:09:45 +08:00 · 13532 次点击
  这是一个创建于 3383 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  目前正在使用这款 app 针对不同需求做计划 内容丰富 设计简洁 视频清晰 成就饭的最爱

  http://itunes.apple.com/gb/app/nike-training-club/id301521403?mt=8
  3 条回复    2019-10-05 16:46:45 +08:00
  romoo
      1
  romoo   2012-08-23 09:27:19 +08:00
  Oh! Size: 616 MB...
  deeswoo
      2
  deeswoo   2012-08-23 10:18:01 +08:00
  确实很不错,运动时间已经超过4000分钟,能出来的奖章都出来了目前。
  ccming
      3
  ccming   2019-10-05 16:46:45 +08:00 via iPhone
  现在还是吗
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2259 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 33ms · UTC 03:05 · PVG 11:05 · LAX 19:05 · JFK 22:05
  ♥ Do have faith in what you're doing.