V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Gran Turismo 6
Thrustmaster
Livid
V2EX  ›  Gran Turismo

纽北赛道在真实世界的最新世界纪录 5:19.546

 •  
 •   Livid · 2018-06-30 06:47:34 +08:00 via iPhone · 11722 次点击
  这是一个创建于 1252 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  使用一台经过调整的 Porsche 919 跑出来的:

  8 条回复    2018-07-01 09:40:21 +08:00
  tangbao
      1
  tangbao  
     2018-06-30 07:00:52 +08:00
  都到 5 分钟了吗。。我的脑海里一直还停留在能进 7 分内就是一辆快车的年代
  young
      2
  young  
     2018-06-30 11:41:40 +08:00
  我只知道 type r
  VYSE
      3
  VYSE  
     2018-06-30 12:10:21 +08:00
  轻量化 849 kg 是关键, 上次蔚来接近马力重量是两倍
  redsonic
      4
  redsonic  
     2018-06-30 13:26:26 +08:00   ❤️ 1
  虚拟世界里的 No.1:
  GT6 里面的风扇车 Hybrid X2010 - 2:54.419

  liaoyaoheng
      5
  liaoyaoheng  
     2018-06-30 17:47:03 +08:00
  拿生命在跑圈,这种速度 出去 就车毁人亡了。
  ThirdFlame
      6
  ThirdFlame  
     2018-06-30 18:51:18 +08:00
  “经过调整” 放开了 功率限制,轻量化 evo 了好多。
  ZavierXu
      7
  ZavierXu  
     2018-06-30 19:47:07 +08:00
  @tangbao 你的感觉是对的,因为平时说的指的是量产车而不是赛车……
  caiyouzai
      8
  caiyouzai  
     2018-07-01 09:40:21 +08:00 via Android
  拿 f1 来跑会不会更快一点?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3500 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 01:25 · PVG 09:25 · LAX 17:25 · JFK 20:25
  ♥ Do have faith in what you're doing.