V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
StarCraft 2: Legacy of the Void
Heavytiger
V2EX  ›  StarCraft 2

有玩星际 2 的么?组队玩啊

 •  
 •   Heavytiger · 2018-08-29 18:16:35 +08:00 · 12238 次点击
  这是一个创建于 1187 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  以前组队玩的人都不是这个圈子的,而且他们进步还挺厉害的。所以来 v2 问问有没有会玩的,大家平时组队一起玩,2v2,4v4 的都可以。
  3 条回复    2018-08-30 08:56:43 +08:00
  mortal
      1
  mortal   2018-08-29 19:06:43 +08:00 via Android
  我只会合作。。羞惭
  flynaj
      2
  flynaj   2018-08-29 23:23:13 +08:00 via Android
  现在都是打合作了,非常休息,对战太耗体力。
  silencefent
      3
  silencefent   2018-08-30 08:56:43 +08:00
  国服 MMR4900 欢迎切磋 6Zi/5YWL6JCM5b63IzU5Njc=
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2310 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 85ms · UTC 11:46 · PVG 19:46 · LAX 03:46 · JFK 06:46
  ♥ Do have faith in what you're doing.