V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
echaos
V2EX  ›  问与答

现在海关清关大约要多久

 •  
 •   echaos · 2018-11-15 08:25:41 +08:00 · 6321 次点击
  这是一个创建于 1371 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  淘宝代购的显卡坞在海关清关了 23 天。不会要等 2 个月吧?

  11 条回复    2018-11-15 13:59:08 +08:00
  WhoMercy
      1
  WhoMercy  
     2018-11-15 08:35:07 +08:00 via Android   ❤️ 1
  清关很快啊,慢的原因主要是代购方和路线有差异。
  dongisking
      2
  dongisking  
     2018-11-15 08:39:36 +08:00
  参考我最近的

  avichen
      3
  avichen  
     2018-11-15 08:47:45 +08:00
  上周 1 天就清关了
  zane1994
      4
  zane1994  
     2018-11-15 09:07:13 +08:00   ❤️ 1
  正常其实是 3 个工作日,最慢也就一周,慢的很可能是卖方清关员那边的问题
  qping
      5
  qping  
     2018-11-15 09:17:06 +08:00
  qping
      6
  qping  
     2018-11-15 09:28:37 +08:00
  三天
  banewu
      7
  banewu  
     2018-11-15 09:49:22 +08:00
  双 11 在美亚买的乐高,半天就清关了
  byuan04
      8
  byuan04  
     2018-11-15 11:47:52 +08:00
  @banewu
  @qping 你们用的啥转运。。
  qping
      9
  qping  
     2018-11-15 11:52:50 +08:00
  @byuan04 #8 吉祥邮
  banewu
      10
  banewu  
     2018-11-15 11:55:05 +08:00
  @byuan04 #8 Apex
  byuan04
      11
  byuan04  
     2018-11-15 13:59:08 +08:00
  感谢🙏
  @banewu
  @qping
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3010 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 10:51 · PVG 18:51 · LAX 03:51 · JFK 06:51
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.