V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Sponsored by
LinkedIn
不坐班的神仙工作 · 去任何你想去的地方远程,赚一线城市的工资
2000 个不用出门 Social 的全球远程工作,帮助 V2EX 的小伙伴开启全新的工作方式。
Promoted by LinkedIn
linpf
V2EX  ›  二手交易

20RMB 出一张京东自营键鼠 199-100 优惠券

 •  
 •   linpf · 2019-01-16 09:24:39 +08:00 · 1573 次点击
  这是一个创建于 1354 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  可用商品:
  https://search.jd.com/Search?coupon_batch=169632402&coupon_id=52099745005

  马化腾(微) base64:NjIzNDQ1NTYw
  8 条回复    2019-01-16 18:42:38 +08:00
  lgpqdwjh
      1
  lgpqdwjh  
     2019-01-16 13:09:18 +08:00
  我要了, 有多少要多少
  linpf
      2
  linpf  
  OP
     2019-01-16 13:40:58 +08:00
  @lgpqdwjh 加我好友啊
  devxp
      3
  devxp  
     2019-01-16 14:01:16 +08:00
  券怎么领的?
  linpf
      4
  linpf  
  OP
     2019-01-16 14:21:53 +08:00
  @devxp 抢的
  aiver
      5
  aiver  
     2019-01-16 15:33:15 +08:00
  还在么?
  linpf
      6
  linpf  
  OP
     2019-01-16 15:55:08 +08:00
  @aiver 在 加我好友就行
  aiver
      7
  aiver  
     2019-01-16 16:39:14 +08:00
  @linpf 已加
  NICEMN
      8
  NICEMN  
     2019-01-16 18:42:38 +08:00 via Android
  券还有吗?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2003 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 48ms · UTC 04:55 · PVG 12:55 · LAX 21:55 · JFK 00:55
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.