V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
strugglesdyyy
V2EX  ›  问与答

知乎崩了???

 •  
 •   strugglesdyyy · 2019-04-11 15:29:27 +08:00 · 1789 次点击
  这是一个创建于 1016 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  11 条回复    2019-04-11 15:54:02 +08:00
  strugglesdyyy
      1
  strugglesdyyy  
  OP
     2019-04-11 15:30:24 +08:00
  。。。
  tangStudy
      2
  tangStudy  
     2019-04-11 15:31:15 +08:00
  是的 你发帖真快
  xianxianyu
      3
  xianxianyu  
     2019-04-11 15:31:19 +08:00
  崩了有一会了
  TomVista
      4
  TomVista  
     2019-04-11 15:32:31 +08:00
  真快,我怎么就拿不到铜币
  strugglesdyyy
      5
  strugglesdyyy  
  OP
     2019-04-11 15:32:50 +08:00
  @tangStudy 凑巧在用。。。
  ziyouyigeren
      6
  ziyouyigeren  
     2019-04-11 15:33:40 +08:00
  服务器提了一个问题,我们正在紧张地撰写答案… 吓的我赶紧进去确认了一下!
  xianxianyu
      7
  xianxianyu  
     2019-04-11 15:34:08 +08:00
  只有首页有问题。
  Simcyber
      8
  Simcyber  
     2019-04-11 15:34:37 +08:00
  😪😪😪😪😪😪还真是
  mh5370
      9
  mh5370  
     2019-04-11 15:34:48 +08:00
  +1 首页挂了 ,其他正常
  strugglesdyyy
      10
  strugglesdyyy  
  OP
     2019-04-11 15:34:54 +08:00
  @TomVista 铜币有啥用?
  TomVista
      11
  TomVista  
     2019-04-11 15:54:02 +08:00
  @strugglesdyyy 发帖扣铜币,主要用来装那啥``
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2948 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 148ms · UTC 10:36 · PVG 18:36 · LAX 02:36 · JFK 05:36
  ♥ Do have faith in what you're doing.