V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
牛客网
mifsszq
V2EX  ›  问与答

上班在办公室唱歌的怎么看?

 •  
 •   mifsszq · 2019-06-01 09:52:35 +08:00 · 761 次点击
  这是一个创建于 509 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  还只有副歌单曲循环的那种?

  3 条回复    2019-06-03 15:23:51 +08:00
  ly4572615
      1
  ly4572615   2019-06-01 10:18:22 +08:00
  吵到你,就揍他
  gabezhao
      2
  gabezhao   2019-06-01 10:59:49 +08:00
  说一下,不行就只好戴耳机了
  mario85
      3
  mario85   2019-06-03 15:23:51 +08:00 via iPhone
  老板 /领导上班在办公室唱歌怎么看?
  当然是六字真言啦
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2815 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 14:56 · PVG 22:56 · LAX 07:56 · JFK 10:56
  ♥ Do have faith in what you're doing.