V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
LinkedIn
yjp11011
V2EX  ›  求职

两年前端求带走

 •  
 •   yjp11011 · 2019-06-14 09:39:38 +08:00 · 3616 次点击
  这是一个创建于 1203 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  2014-1018 大学 软件工程毕业
  2017-2018 上海宝信实习
  2018-2019 太原库壳前端工程师
  求一份北京 13k 工作,本人学习能力强,会 vue react,希望公司大牛多多关照
  13 条回复    2019-07-24 18:41:04 +08:00
  yjp11011
      1
  yjp11011  
  OP
     2019-06-14 09:40:04 +08:00
  本人邮箱 [email protected]
  ft7138
      2
  ft7138  
     2019-06-14 09:51:37 +08:00
  发简历给我。我的邮箱:MzQ5NjMzNDMyQHFxLmNvbQ==
  coder1
      3
  coder1  
     2019-06-14 10:11:29 +08:00
  实习也可以加到工作经验里吗
  xiaohuamao
      4
  xiaohuamao  
     2019-06-14 10:14:46 +08:00
  本科是啥性质的,985 ? 211 ?还是普本
  paodingai
      5
  paodingai  
     2019-06-14 11:17:25 +08:00
  您好,请发我份简历,邮箱: [email protected]
  vicky666
      6
  vicky666  
     2019-06-14 12:22:00 +08:00
  你好,欢迎发简历来看下,办公地点北京,可加 VX:weipeng0616
  rotyyoung
      7
  rotyyoung  
     2019-06-14 18:14:12 +08:00
  办公地点深圳,可发邮箱: [email protected]
  dyman
      8
  dyman  
     2019-06-14 19:50:06 +08:00
  简历可以提供一下吗?邮箱:ZHltYW5fenlAMTYzLmNvbQ==
  drquest
      9
  drquest  
     2019-06-18 11:52:32 +08:00
  也请发我一份简历吧 cGVuZ2FuMTk4N0Btc24uY29t
  zhangalong69
      10
  zhangalong69  
     2019-06-19 17:40:02 +08:00
  阅文集团有兴趣吗?简历发送 [email protected] base 北京,上海
  yanbob
      11
  yanbob  
     2019-06-24 17:29:34 +08:00
  地点北京朝阳,海外内容社交项目,欢迎发简历过来,wx:enliMTE4MTE0
  Baron
      12
  Baron  
     2019-06-25 13:16:44 +08:00
  北京,前端工程师,简历发至 [email protected]
  litengfei
      13
  litengfei  
     2019-07-24 18:41:04 +08:00
  头条前端,现在校招,社招 大量 hc。base: 北京 /厦门 [email protected]
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1088 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 47ms · UTC 20:40 · PVG 04:40 · LAX 13:40 · JFK 16:40
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.