V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ycz0926
V2EX  ›  Ruby

都在说抑郁,我们学一下 ruby 吧,一门让你快乐的语言

 •  
 •   ycz0926 · 2019-07-09 19:01:33 +08:00 · 19534 次点击
  这是一个创建于 880 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  5 条回复    2019-10-18 22:40:07 +08:00
  luoyou1014
      1
  luoyou1014  
     2019-08-06 10:03:08 +08:00   ❤️ 2
  ruby 的一个话题,27 天没人回,就够抑郁了。。。
  jfry
      2
  jfry  
     2019-08-27 09:24:27 +08:00
  真实,哈哈
  wessonyi
      3
  wessonyi  
     2019-09-06 18:25:38 +08:00
  Ruby 老手路过
  ycz0926
      4
  ycz0926  
  OP
     2019-09-06 20:18:48 +08:00
  @wessonyi ruby 现在用的人少吧
  wessonyi
      5
  wessonyi  
     2019-10-18 22:40:07 +08:00
  国内不多,但找工作还是不难的,而且 3 年不说大牛也差不太多,人少好出头。不比 java,随便拉出一个都是七八年的
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2220 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 11:25 · PVG 19:25 · LAX 03:25 · JFK 06:25
  ♥ Do have faith in what you're doing.