V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GeekHub
fkysly
V2EX  ›  职场话题

有多少小伙伴现在处于离职状态或者在职但准备找新工作的状态?现在焦虑吗?

 •  1
   
 •   fkysly · 2019-08-01 15:17:39 +08:00 · 8462 次点击
  这是一个创建于 414 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  2019-08-02 15:01:43 +08:00
  我这边有个前端 HC,有兴趣可以联系: [email protected]
  108 条回复    2019-09-16 14:37:47 +08:00
  1  2  
  nuistzhou
      101
  nuistzhou   2019-08-02 23:16:54 +08:00
  @tyrealgray 风车国。担心在这边成长得慢,随时被裁,而且以后回国的话,跟不上国内技术节奏。。。
  nuistzhou
      102
  nuistzhou   2019-08-02 23:18:12 +08:00
  @tyrealgray 风车国,感觉在这边技术实力成长得慢,怕随时被裁,而且以后回国的话,怕赶不上国内的技术节奏。。。
  HiJony
      103
  HiJony   2019-08-02 23:23:07 +08:00
  焦虑的一批,最近在看老家的机会,能找到合适的就不焦虑了
  tyrealgray
      104
  tyrealgray   2019-08-02 23:50:38 +08:00
  @nuistzhou 如果最终的打算是要回国的话,呆在欧洲不划算吧
  nuistzhou
      105
  nuistzhou   2019-08-03 00:03:21 +08:00
  @tyrealgray 是呀,但是觉得自己菜,回去一线城市会被无情地碾压掉。。。哈哈哈
  lixonxp
      106
  lixonxp   2019-08-03 10:21:57 +08:00
  去泡沫去杠杆贸易战带来的阵痛不是一两年可以消化的。做好抗战八年的准备
  visionEV
      107
  visionEV   2019-08-05 10:39:37 +08:00
  市场红利没了,人口红利倒是还在
  Zicheng
      108
  Zicheng   2019-09-16 14:37:47 +08:00
  裸辞,先休息了 4 个月,然后开始找工作,有没有跟我一样敢裸辞休息这么久的?
  1  2  
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2668 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 12:50 · PVG 20:50 · LAX 05:50 · JFK 08:50
  ♥ Do have faith in what you're doing.