V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
GeekHub
goldeye0351
V2EX  ›  Apple

创建了一个苹果的共享相册,带 GPS 的全球各地的风景的 livephoto,有人参与不?

 •  3
   
 •   goldeye0351 · 336 天前 · 17612 次点击
  这是一个创建于 336 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  441 条回复    2019-12-16 00:12:13 +08:00
  1  2  3  4  5  
  RYAN0UP
      401
  RYAN0UP   333 天前 via iPhone
  求拉

  aUByeWFuYy5jYw==
  Ew1pid
      402
  Ew1pid   333 天前 via iPhone
  NDA5MjA4NTM2QHFxLmNvbQ==
  老哥带上我
  nefuer
      403
  nefuer   333 天前
  带带我。

  cXVhbnlpbmd6aGFvQGdtYWlsLmNvbQ==
  liminghui
      404
  liminghui   333 天前
  MjQ5ODA5MDJAcXEuY29t
  limao693
      405
  limao693   333 天前 via iPhone
  bGltYW82OTNAc2luYS5jb20= 好奇想看,哈哈
  wayto134
      406
  wayto134   333 天前
  嘿嘿,球拉 ZXhzb3VsbWFzc0BnbWFpbC5jb20=
  zhonghq
      407
  zhonghq   333 天前
  带上我
  emhvbmdoYW5ncWlAbXNuLmNvbQ==
  kujoq
      408
  kujoq   333 天前
  凑个热闹 hh
  d29vZHlhbmc1MjlAZ21haWwuY29t
  hfu946
      409
  hfu946   333 天前
  aGFja3N0ZXBAcXEuY29t
  嘿嘿嘿
  amorphobia
      410
  amorphobia   333 天前
  eHVlc29uZ3BAMTI2LmNvbQ==

  之前留错邮箱了😭
  m1run0
      411
  m1run0   333 天前
  有意思,凑个热闹
  cGN4YXRodUBnbWFpbC5jb20=
  cwcauc
      412
  cwcauc   333 天前 via iPhone
  Y3d1cEBxcS5jb20=
  求拉谢谢老哥
  xbigfat
      413
  xbigfat   333 天前
  MzE0MjkwMzU3QHFxLmNvbQ==
  靴靴!
  世界那么大,我想去康康
  incheon
      414
  incheon   333 天前
  楼主呢... 拉了也没在共享相册里看到啊 是什么原因???
  looseChen
      415
  looseChen   333 天前
  Y2hlbmppbnlhbmc2QGdtYWlsLmNvbQ==
  archean
      416
  archean   333 天前 via iPhone
  给没有办法加入的兄弟们分享一下在线看的链接
  https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0q5oqs3qGsvBSN
  你可以看完以后再决定是否加入,不过这个邀请似乎不太可靠,目前相册里目测只有不到 100 人
  564425833
      417
  564425833   333 天前
  楼主辛苦,求拉
  emh1YW5nemh1YW5nemhvdUBmb3htYWlsLmNvbQ==
  ruooooooli
      418
  ruooooooli   333 天前
  enJ1b2xpc0BnbWFpbC5jb20=

  求拉
  whosphp
      419
  whosphp   333 天前
  MzM0MDgzMzc1QHFxLmNvbQ==
  求拉
  kin9209
      420
  kin9209   333 天前
  cm90aHNjaGlsZGtpbg== 谢谢~~~
  czwstc
      421
  czwstc   333 天前
  求拉,谢谢~
  Y3p3c3RjQG91dGxvb2suY29t
  Nolink
      422
  Nolink   333 天前
  MTc2MDEzNDYzNTM=
  谢谢!
  Nolink
      423
  Nolink   333 天前
  发错了,MTA0MjEwNTc2MUBxcS5jb20=
  yiFire
      424
  yiFire   333 天前
  感谢~Nzc5NDQ3ODQyQHFxLmNvbQ==
  Very0ldMan
      425
  Very0ldMan   333 天前
  @bigsb #65 确实很好记
  zwxharry
      426
  zwxharry   333 天前
  ODYxNzUyMDQ5NTMyMQ==
  感谢
  goodryb
      427
  goodryb   333 天前
  Z29vZHJ5YkBpY2xvdWQuY29t

  求加入
  1424659514
      428
  1424659514   333 天前
  eGlhb21pbmdfd2VpeWk=
  求拉
  KevinZou
      429
  KevinZou   333 天前
  MzMwMTExMzMwQHFxLmNvbQ==
  我也想康康
  simon888888
      430
  simon888888   333 天前
  MjQ1MTgwMjA1MEBxcS5jb20=

  谢谢啦
  lyoe
      431
  lyoe   333 天前
  bHlvZWNjQGdtYWlsLmNvbQ==
  上车看看
  hw93
      432
  hw93   333 天前
  Njc2MDE4NjgzQHFxLmNvbQ==

  世界那么大,我也想看看
  sisteryu100
      433
  sisteryu100   333 天前 via iPhone
  我也要看看,THX。eXVqaWV5YW9Ab3V0bG9vay5jb20=
  cccyuhao
      434
  cccyuhao   333 天前
  NzQ1OTYzNzUwQHFxLmNvbQ== 求拉。谢谢
  Huskylee
      435
  Huskylee   333 天前
  可否搭末班车 Mjg5ODQzMDJAcXEuY29t
  sunhangmail
      436
  sunhangmail   332 天前
  弱弱地问一句,这样子岂不是把自己的 apple id 都暴露了?
  longalong
      437
  longalong   332 天前
  Mjk1NDg4MjUzQHFxLmNvbQ==
  zarrichen
      438
  zarrichen   332 天前
  emFycmljaGVuQGhvdG1haWwuY29t 凑个热闹
  kukude
      439
  kukude   332 天前
  MTMxNEA1MjBsZWUuY24=
  SmithCruise
      440
  SmithCruise   331 天前
  b2xkaGVuQDE2My5jb20=
  带我一个
  onlyhuman
      441
  onlyhuman   278 天前
  求拉谢谢! MzAyNjE2OTg2QHFxLmNvbQ==
  1  2  3  4  5  
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1005 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 20:59 · PVG 04:59 · LAX 13:59 · JFK 16:59
  ♥ Do have faith in what you're doing.