V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Ljf980
V2EX  ›  二手交易

因为家里空间不够,出一个不常用的吉他

 •  1
   
 •   Ljf980 · 2019-11-20 20:33:13 +08:00 · 627 次点击
  这是一个创建于 1295 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  背景:因为家里空间不够,出一个不常用的吉他

  物品:

  品牌:是“吉他手”

  尺寸:40/41 寸

  功能:支持电子调音,支持外接音响

  附带:线,弦、拨片等等,具体看图

  价格:300

  最好同城 深圳南山

  第 2 条附言  ·  2019-11-23 09:47:03 +08:00
  200 200 200 卖了有没有人要啊
  14 条回复    2019-11-22 09:59:16 +08:00
  pangpangtian
      1
  pangpangtian  
     2019-11-20 20:35:00 +08:00
  图在哪里
  Ljf980
      2
  Ljf980  
  OP
     2019-11-20 20:37:16 +08:00
  @pangpangtian 用了博客园的相册当图床,多刷新几下看看
  pangpangtian
      3
  pangpangtian  
     2019-11-20 20:39:31 +08:00
  帖子里没有图床的链接啊
  Ljf980
      4
  Ljf980  
  OP
     2019-11-20 20:41:57 +08:00
  @pangpangtian 刚看了下网络请求,被博客园 403 了
  Ljf980
      6
  Ljf980  
  OP
     2019-11-20 20:45:10 +08:00
  复制链接打开,否则会识别 referer
  yiqiok
      7
  yiqiok  
     2019-11-21 11:16:19 +08:00 via iPhone
  有出雅马哈吉他的吗
  Ljf980
      8
  Ljf980  
  OP
     2019-11-21 12:57:05 +08:00
  @yiqiok 我只有这一把。你应该专门开一个帖子收,会比较多人看
  terrylin
      9
  terrylin  
     2019-11-21 13:04:59 +08:00
  axzy
      10
  axzy  
     2019-11-21 16:44:24 +08:00
  @terrylin #9 有多便宜啊?
  axzy
      11
  axzy  
     2019-11-21 16:44:40 +08:00
  @Ljf980 #2 外地的怎么办?
  terrylin
      12
  terrylin  
     2019-11-21 20:26:06 +08:00 via Android
  @axzy 900 给你,少年
  Ljf980
      13
  Ljf980  
  OP
     2019-11-21 20:49:50 +08:00
  @axzy 外地的不包邮。而且路上可能损坏掉,你要是接受我发邮寄给你
  Ljf980
      14
  Ljf980  
  OP
     2019-11-22 09:59:16 +08:00
  咋没人呢 有要的同城的,我可以更便宜点啊
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1012 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 18:37 · PVG 02:37 · LAX 11:37 · JFK 14:37
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.