V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
alexinit
V2EX  ›  问与答

大家双 11 买的三顿半咖啡发货了么?

 •  
 •   alexinit · 2019-11-21 14:30:59 +08:00 · 1743 次点击
  这是一个创建于 796 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  双 11 买的三顿半咖啡,一直没发货,客服也是无人状态从来不回复,现在这种年轻的企业真是醉了。

  12 条回复    2019-11-22 11:32:21 +08:00
  lovedebug
      1
  lovedebug  
     2019-11-21 14:31:47 +08:00
  liyuhang
      2
  liyuhang  
     2019-11-21 14:36:21 +08:00
  刚拿融资,怎么会雷
  achersion
      3
  achersion  
     2019-11-21 14:47:49 +08:00
  三顿半。。。 我看成了 三吨半~~ 囧
  alexinit
      4
  alexinit  
  OP
     2019-11-21 15:00:14 +08:00
  @achersion #3 三顿半,一个新兴速溶咖啡品牌。
  alexinit
      5
  alexinit  
  OP
     2019-11-21 15:02:04 +08:00
  @lovedebug #1 这个节奏明显是电商部门执行效率没有跟上的节奏,人员和组织架构都承载不住这回的双 11 的销量。
  alexinit
      6
  alexinit  
  OP
     2019-11-21 15:02:40 +08:00
  @liyuhang #2 如果不是刚融了资,我肯定怀疑这个企业的老板是不是拿钱跑路了。
  moxuanyuan
      7
  moxuanyuan  
     2019-11-21 15:07:55 +08:00
  目前听推荐金米兰或柯林的挂耳
  moxuanyuan
      8
  moxuanyuan  
     2019-11-21 15:10:48 +08:00
  双十一买的金米兰挂耳,真心便宜 19 元 10 包,如果用上双十一购物冿贴则为 16.3 元,后悔没买多。。。
  alexinit
      9
  alexinit  
  OP
     2019-11-21 16:13:09 +08:00
  @moxuanyuan #8 收到,一直在用 nespresso 的胶囊咖啡,买三顿半算是便携场景下的补充。
  achersion
      10
  achersion  
     2019-11-21 18:33:05 +08:00
  @alexinit 了解 感谢科普
  chenpei466
      11
  chenpei466  
     2019-11-21 18:41:08 +08:00
  虽然昨天才到,但真的挺不错
  alexinit
      12
  alexinit  
  OP
     2019-11-22 11:32:21 +08:00
  @chenpei466 #11 我还没发货,惨...
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2235 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 16:03 · PVG 00:03 · LAX 08:03 · JFK 11:03
  ♥ Do have faith in what you're doing.