V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
美国买车相关网站
Edmunds
TrueCar
Kelley Blue Book
yaapoo
V2EX  ›  汽车

那么问题来了,预算 65 万落地,买什么车

 •  
 •   yaapoo · 2020-07-23 17:29:09 +08:00 · 970 次点击
  这是一个创建于 543 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  不考虑纯电

  3 条回复    2020-09-16 14:53:25 +08:00
  haha12000
      1
  haha12000  
     2020-07-24 09:32:20 +08:00
  四台丰田雷凌。
  iyuli
      2
  iyuli  
     2020-07-26 19:46:09 +08:00 via Android
  途乐高配版
  liangming1
      3
  liangming1  
     2020-09-16 14:53:25 +08:00
  小卡宴
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4423 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 02:19 · PVG 10:19 · LAX 18:19 · JFK 21:19
  ♥ Do have faith in what you're doing.