V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
牛客网
ChenXuting
V2EX  ›  问与答

如何通过键盘的磨损程度判断一个人的工作状态?

 •  
 •   ChenXuting · 88 天前 · 750 次点击
  这是一个创建于 88 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  6 条回复    2020-07-25 19:01:18 +08:00
  ChenXuting
      1
  ChenXuting   88 天前
  codingadog
      2
  codingadog   88 天前 via Android
  我只有 ctrl c v 三个键磨损了怎么办( doge
  daimubai
      3
  daimubai   88 天前 via iPhone
  @codingadog 你合格了 hhh
  ChenXuting
      4
  ChenXuting   88 天前
  Bantes
      5
  Bantes   88 天前   ❤️ 1
  上台 mbp,command 和 s 键已经磨没了
  nobody123
      6
  nobody123   88 天前
  我只有鼠标磨损比较厉害。。。。。。
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1774 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 16:43 · PVG 00:43 · LAX 09:43 · JFK 12:43
  ♥ Do have faith in what you're doing.