V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Hzz123
V2EX  ›  二手交易

迫于穷, 190 包邮收个 kindle。

 •  
 •   Hzz123 · 2020-10-20 17:37:15 +08:00 via iPhone · 393 次点击
  这是一个创建于 585 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  想要白色,黑色也无所谓,重点是收,收,收
  8 条回复    2020-10-21 16:46:04 +08:00
  v2Mark
      1
  v2Mark  
     2020-10-20 17:44:12 +08:00
  穷就先留着 190 自己吃饭吧
  viquuu
      2
  viquuu  
     2020-10-20 17:44:47 +08:00
  有个 KPW1
  dtgxx
      3
  dtgxx  
     2020-10-20 17:50:11 +08:00
  Hzz123
      4
  Hzz123  
  OP
     2020-10-20 17:51:30 +08:00
  @dtgxx 谢谢 我去看看
  Hzz123
      5
  Hzz123  
  OP
     2020-10-20 17:52:12 +08:00
  @dtgxx 有点老了 想要个咪咕版的 谢谢
  karlxu
      6
  karlxu  
     2020-10-20 18:12:45 +08:00
  我有个,送个外壳,微信:a2FybHpoZQ==
  senni
      7
  senni  
     2020-10-20 18:51:34 +08:00 via Android
  有个 2 有背光那个 黑色 有三个亮点 外壳有磕碰 价格好说 有意回复
  Hzz123
      8
  Hzz123  
  OP
     2020-10-21 16:46:04 +08:00 via iPhone
  @senni 谢谢 已经淘到了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2346 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 16:07 · PVG 00:07 · LAX 09:07 · JFK 12:07
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.