V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Ianzhu
V2EX  ›  macOS

[兑换码] zClock 桌面置顶时钟,倒计时,网速显示

 •  
 •   Ianzhu · 92 天前 · 2826 次点击
  这是一个创建于 92 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  • 详细介绍: https://zclock.xyz
  • 留个邮箱就行,数量有限,先到先得,超过 50 楼就没有了,整理后一起发。
  • 功能预览
  第 1 条附言  ·  92 天前
  发送完毕,周末愉快。
  90 条回复    2021-09-13 20:14:23 +08:00
  terrenceyq
      1
  terrenceyq   92 天前 via iPhone
  xin1284
      2
  xin1284   92 天前
  s609926202
      3
  s609926202   92 天前
  windyskr
      4
  windyskr   92 天前
  asshell
      5
  asshell   92 天前 via Android
  erichen86
      6
  erichen86   92 天前 via iPhone
  zhizhiqiu
      7
  zhizhiqiu   92 天前
  szdosar
      8
  szdosar   92 天前 via iPhone
  nathan618
      9
  nathan618   92 天前
  Tumar0
      10
  Tumar0   92 天前 via iPhone
  zshstc
      11
  zshstc   92 天前
  Showbox
      12
  Showbox   92 天前 via iPhone
  Ross249
      13
  Ross249   92 天前
  xpde
      14
  xpde   92 天前
  vaccer
      15
  vaccer   92 天前 via iPhone
  psycho9631
      16
  psycho9631   92 天前
  nepiedg
      17
  nepiedg   92 天前
  Juake
      18
  Juake   92 天前
  catvoo
      19
  catvoo   92 天前 via iPhone
  Fencing
      20
  Fencing   92 天前
  vescape920
      21
  vescape920   92 天前 via iPhone
  ruooooooli
      22
  ruooooooli   92 天前
  slash1024
      23
  slash1024   92 天前
  yuokay
      24
  yuokay   92 天前
  noginger
      25
  noginger   92 天前
  ADragon3
      26
  ADragon3   92 天前 via iPhone
  newbieRenew
      27
  newbieRenew   92 天前 via iPhone
  pen.cay$gmail.com
  YoungKing6
      28
  YoungKing6   92 天前
  urhosts
      29
  urhosts   92 天前
  songai
      30
  songai   92 天前
  [email protected] 谢谢大佬
  MrZYB
      31
  MrZYB   92 天前
  devinww
      32
  devinww   92 天前
  bjfane
      33
  bjfane   92 天前   ❤️ 1
  专门来赞的,很早就用了,好用,简约,在安利同事也用。
  ivanshaoaz
      34
  ivanshaoaz   92 天前
  youdoit
      35
  youdoit   92 天前
  Xcharles
      36
  Xcharles   92 天前
  LitSu
      37
  LitSu   92 天前
  wzzzx
      38
  wzzzx   92 天前
  d3p4MTAuMDZAcXEuY29t
  wzzzx
      39
  wzzzx   92 天前
  不小心发送了, 谢谢楼主
  Steiner
      40
  Steiner   92 天前
  hlz
      41
  hlz   92 天前
  bo233
      42
  bo233   92 天前 via iPhone
  huyujievip
      43
  huyujievip   92 天前
  Justfakemoz
      44
  Justfakemoz   92 天前
  3573535
      45
  3573535   92 天前 via iPhone
  panshen521
      46
  panshen521   92 天前
  Lemeng
      47
  Lemeng   92 天前
  MasterCai
      48
  MasterCai   92 天前
  bfme
      49
  bfme   92 天前 via Android
  Siefy1983
      50
  Siefy1983   92 天前 via iPhone
  谢谢
  Siefy1983
      51
  Siefy1983   92 天前 via iPhone
  [email protected] 谢谢
  Huelse
      52
  Huelse   92 天前
  楼上太坏了
  MrUser
      53
  MrUser   92 天前
  enlpdHJjQHFxLmNvbQ==
  /握手.gif
  Marven
      54
  Marven   92 天前
  Siefy1983
      55
  Siefy1983   92 天前 via iPhone
  显示出现问题,占位补上 VjYxOEBvdXRsb29rLmNvbQ==
  ldcr1319
      56
  ldcr1319   92 天前
  2G
      57
  2G   92 天前
  MTAxODkxNTA2NkBxcS5jb20= 谢谢
  Ianzhu
      58
  Ianzhu   92 天前   ❤️ 1
  ========================================================================
  以上均已发送,有哪位遗漏烦请告知。😂
  Ianzhu
      59
  Ianzhu   92 天前
  @bjfane 谢谢哦😄
  lanyi96
      60
  lanyi96   92 天前
  d21rdmlwQGZveG1haWwuY29tIA==

  求一个,谢谢
  2G
      61
  2G   92 天前
  @Ianzhu thanks
  bigwhite
      62
  bigwhite   92 天前
  我缺买软件的钱吗 我缺的是 mac
  2G
      63
  2G   92 天前
  偶尔会卡住?显示秒的时候。
  strengthen
      64
  strengthen   92 天前
  @Ianzhu
  bmV3c2FnZW5jeUAxNjMuY29t
  感谢~
  Ianzhu
      65
  Ianzhu   92 天前   ❤️ 1
  @lanyi96 已发送
  @2G 不客气 弹出菜单的时候会停止
  @bigwhite 💰会有的 mac 也会有的
  Ianzhu
      66
  Ianzhu   92 天前
  @strengthen 已发
  54xavier
      67
  54xavier   92 天前
  来晚了,还有吗?(*/ω\*)

  MTE5NTIwOTg5NkBxcS5jb20=
  touzi1024
      68
  touzi1024   92 天前
  dG91emlfeGlhbnNoZW5nQG91dGxvb2suY29t 滴滴,还有吗
  alanmerlin
      69
  alanmerlin   92 天前
  bHBwODIwQG91dGxvb2suY29t
  来晚了,还有吗?😊
  2G
      70
  2G   92 天前
  @Ianzhu 以为是 bug,没想到是 feature,哈哈哈。
  benzalus
      71
  benzalus   92 天前
  YmVuemFsdXNAMTYzLmNvbQ==
  benzalus
      72
  benzalus   92 天前
  @benzalus
  正文忘了,还赶得上吗
  支持楼主,是一个我想要的 feature~
  Tezos
      73
  Tezos   92 天前
  baoshuo
      74
  baoshuo   92 天前
  [email protected] 谢谢(可能没有了
  h2dyn
      75
  h2dyn   92 天前
  [email protected]
  赶得上吗
  Ianzhu
      76
  Ianzhu   92 天前
  ========================================================================
  @54xavier
  @touzi1024
  @alanmerlin
  @benzalus
  @Tezos
  @baoshuo
  @h2dyn

  都赶上了😂
  yryc
      77
  yryc   92 天前
  sapphires
      78
  sapphires   92 天前
  MTUwMDM1MDIwNEBxcS5jb20= 赶一赶末班车
  MightyOwl
      79
  MightyOwl   92 天前 via iPhone
  YWxhbi5rc3RAb3V0bG9vay5jb20= 谢谢楼主
  crownzzz
      80
  crownzzz   92 天前 via iPhone
  [email protected] 谢谢楼主
  xiaof
      81
  xiaof   92 天前 via iPhone
  [email protected] 还能赶上么
  wingoo
      82
  wingoo   92 天前
  老用户帮顶哈, 双屏必备
  qyd0801
      83
  qyd0801   92 天前 via Android
  [email protected] 赶得上吗
  zololiu
      84
  zololiu   91 天前
  先感谢,再蹭蹭:aHVpc2VxaWFuYmlAMTYzLmNvbQ==
  zhanggang807
      85
  zhanggang807   90 天前
  还能赶上吗?? ZGVhbnpoZ0BxcS5jb20K
  alohathomas
      86
  alohathomas   81 天前
  感谢! MzMyNDI2OTczQHFxLmNvbQ==
  windyskr
      87
  windyskr   78 天前 via Android
  只在这用过一次的临时邮箱收到邮件说我中了 80 万
  Ianzhu
      88
  Ianzhu   76 天前
  @alohathomas 已发送
  @windyskr 应该是有人用爬虫在 V2EX 抓邮箱吧 你要是收到了 我估计上面的各位都收到了
  alohathomas
      89
  alohathomas   34 天前
  @Ianzhu dmg 文件有吗,现在下载链接直接跳转到 App store 了。要付费才能下载
  Ianzhu
      90
  Ianzhu   34 天前
  @alohathomas AppStore 里有个免费版本 你搜“zClock”试试。
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   968 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 25ms · UTC 19:37 · PVG 03:37 · LAX 12:37 · JFK 15:37
  ♥ Do have faith in what you're doing.