V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
feng32
V2EX  ›  程序员

OAuth2 中,最终颁发的 Token 可以自定义吗

 •  
 •   feng32 · 178 天前 · 1325 次点击
  这是一个创建于 178 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  比如从外部系统 X 中取到一个 Token,然后把这个 Token 作为本系统 OAuth 流程最后返回的 Token
  4 条回复    2021-07-23 19:51:45 +08:00
  HiShan
      1
  HiShan  
     178 天前
  可以的,实现一个 OAuth2 的流程就行了
  Ahy
      2
  Ahy  
     178 天前
  可以
  HeyHudy
      3
  HeyHudy  
     178 天前
  1 楼正解
  xuanbg
      4
  xuanbg  
     177 天前
  OAuth2 是一种协议,实现自己随意。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4326 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 07:01 · PVG 15:01 · LAX 23:01 · JFK 02:01
  ♥ Do have faith in what you're doing.