V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
shimmer99
V2EX  ›  问与答

请教个关于硬件数据解析的问题

 •  
 •   shimmer99 · 180 天前 · 450 次点击
  这是一个创建于 180 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  // Full test packet : [Packet Num][180][SEC][MIN][HOUR][WEEK][DAY][MONTH][YEAR][CRC-16][0XFF] // SEC, MIN, HOUR, DAY, MONTH and YEAR are in BCD format // Test Set 1 ( 12:00:00 (THU) 8 Jul 2021 ) - 01B400001210120721D309FF // Test Set 2 ( 00:00:00 (MON) 1 Jan 2021 ) - 01B400000020010121966FFF

  如上图所示,是时间是怎么计算得出后面的 16 进制字符串的,前几位和后几位都懂,中间的有点对不上,BCD FORMAT 也没搜到太多内容,求解

  4 条回复    2021-07-28 13:49:43 +08:00
  abvatous
      1
  abvatous  
     180 天前
  插个眼,我也想知道

  ```
  // Day 和星期是怎么表示的?
  // Test Set 1 ( 12:00:00 (THU) 8 Jul 2021 ) - 01B4 000012 10 12 07 21 D309 FF
  // Test Set 2 ( 00:00:00 (MON) 1 Jan 2021 ) - 01B4 000000 20 01 01 21 966F FF

  ```
  israinbow
      2
  israinbow  
     180 天前
  时间戳可能是从 1970 年记为零开始计时的?
  shimmer99
      3
  shimmer99  
  OP
     178 天前
  @abvatous 他文档写错了......
  abvatous
      4
  abvatous  
     178 天前
  @shimmer99 #3

  按这?!!。。好吧~~
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2192 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 02:48 · PVG 10:48 · LAX 18:48 · JFK 21:48
  ♥ Do have faith in what you're doing.