V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ldydandan123
V2EX  ›  宠物

寻找一位养宠的前端开发伙伴,用爱发电,一起搞事情!

 •  
 •   ldydandan123 · 176 天前 · 579 次点击
  这是一个创建于 176 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  正在落地一个萌宠项目,整体构思在这个帖子里: https://www.v2ex.com/t/754618#reply12
  初期落地方案是在小程序上实现,已经完成第一版的开发(正在提审)。因为团队都是业余时间开发落地,时间精力有限;现在前端开发需要再加入一个小伙伴,和我们一起奔跑。如果你有养宠物,也想自己搞宠物相关的东西,那就留言细聊啊!
  4 条回复    2021-09-26 15:36:17 +08:00
  israinbow
      1
  israinbow  
     176 天前
  我同事搬家要把自己的宠物寄养出去, 只看标题还以为是同事在发帖.
  xiebinbin666
      2
  xiebinbin666  
     175 天前
  我觉得你要找的就是我
  ldydandan123
      3
  ldydandan123  
  OP
     175 天前
  @xiebinbin666 啊哈哈,那加我 vx ( 169 四七九八 747 ),我们细聊哈
  mzlzero
      4
  mzlzero  
     114 天前
  小程序叫啥
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1141 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 22:08 · PVG 06:08 · LAX 14:08 · JFK 17:08
  ♥ Do have faith in what you're doing.