V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
archiyuan
V2EX  ›  二手交易

降一波价出剩余的 qq 音乐联合会员

 •  
 •   archiyuan · 2021-07-27 13:24:11 +08:00 via Android · 405 次点击
  这是一个创建于 607 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  年卡

  去哪儿 10

  快看漫画 10

  懒人畅听 10

  屈臣氏 10

  网易严选 15

  百度文库 30

  芒果 TV 45

  月卡(4 个打包 5 元)

  全民 K 歌 3

  亚朵酒店 3

  元气家 2

  京东读书 2

  绿色 18061453045

  第 1 条附言  ·  2021-07-27 17:21:07 +08:00
  芒果已出。再降一波,百度文库 25,其余年卡 7 元一个。月卡择一作为赠品
  4 条回复    2021-07-27 20:15:01 +08:00
  archiyuan
      1
  archiyuan  
  OP
     2021-07-27 13:54:17 +08:00
  芒果已出
  qwe2632652
      2
  qwe2632652  
     2021-07-27 14:08:23 +08:00
  年卡 去哪儿 8 屈臣氏 8 网易严选 15

  月卡 全民 K 歌 3 亚朵酒店 3 元气家 2 京东读书 2

  wx:lw599190817
  archiyuan
      3
  archiyuan  
  OP
     2021-07-27 14:18:50 +08:00
  迫于竞争,去哪儿 /快看 /懒人 /屈臣氏都改为 8 吧
  Lrevan
      4
  Lrevan  
     2021-07-27 20:15:01 +08:00 via iPhone
  借个楼,有需要的我也可以出
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2754 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 13:07 · PVG 21:07 · LAX 06:07 · JFK 09:07
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.