V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xkang66
V2EX  ›  编程

各位靓仔, help me

 •  
 •   xkang66 · 107 天前 · 430 次点击
  这是一个创建于 107 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  有什么开源的 可以记录工时的系统吗? 我在网上搜到了若依和人人的,但是都不带工时统计(带的要钱, 但我司勤俭节约,所以大家都懂了 感谢各位靓仔

  6 条回复    2021-08-20 13:17:39 +08:00
  yanzhiling2001
      1
  yanzhiling2001  
     107 天前
  对于公司来说花点钱没什么,大家都是同行,照顾一下生意。
  li746224
      2
  li746224  
     107 天前
  禅道? redmine ?
  xkang66
      4
  xkang66  
  OP
     107 天前
  @li746224 感谢 我去了解一下
  xkang66
      5
  xkang66  
  OP
     107 天前
  @yanzhiling2001 要是肯花钱 也没这么事了
  cctrv
      6
  cctrv  
     104 天前 via iPhone
  excel + VBA 不可以嗎?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2932 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 10:53 · PVG 18:53 · LAX 02:53 · JFK 05:53
  ♥ Do have faith in what you're doing.