V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
dhtgem
V2EX  ›  二手交易

出各类会员

 •  1
   
 •   dhtgem · 354 天前 via Android · 542 次点击
  这是一个创建于 354 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  网易云 40
  饿了么 30 已出
  京东 plus 年卡 60 已出
  百度网盘季卡 40
  百度文库年卡 20
  WPS 超级会员季卡 15
  唯品会年卡 20
  网易严选年卡 10
  QQ 超级会员月卡 5
  微博月卡 5
  去哪儿年卡 5
  快看漫画年卡 5
  懒人畅听年卡 5
  屈臣氏年卡 3
  元气家月卡 3
  亚朵酒店月卡 3
  9 条回复    2021-08-21 23:15:48 +08:00
  dhtgem
      1
  dhtgem  
  OP
     354 天前 via Android
  网易已出
  dhtgem
      2
  dhtgem  
  OP
     354 天前 via Android
  matou
      3
  matou  
     354 天前 via iPhone
  怎么联系
  shantongxu
      4
  shantongxu  
     354 天前
  怎么联系, 想要个百度文库
  eluotao
      5
  eluotao  
     354 天前
  WPS 超级会员季卡 15 有吗
  dhtgem
      6
  dhtgem  
  OP
     354 天前 via Android
  @shantongxu 可以小黄鱼搜我的 id:杰西爱 shopping
  dhtgem
      7
  dhtgem  
  OP
     354 天前 via Android
  @matou 可以小黄鱼搜我 ID:杰西爱 shopping
  dhtgem
      8
  dhtgem  
  OP
     354 天前 via Android
  网易云 wps 网盘都已经出了
  dhtgem
      9
  dhtgem  
  OP
     354 天前 via Android
  @eluotao 不好意思,已经出了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1368 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 18:12 · PVG 02:12 · LAX 11:12 · JFK 14:12
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.