V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
wewin
V2EX  ›  Kubernetes

k8s 学习交流

 •  
 •   wewin · 63 天前 · 1024 次点击
  这是一个创建于 63 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  学习学习 k8s 也有一段时间了,学习中遇到一些坑,虽说一般问题 google 都能解决,但是感觉还是孤军奋战不给力,想找对 k8s 感兴趣的小伙伴,一起学习交流。

  欢迎在学习 k8s 或者对 k8s 感兴趣的、或者 k8s 大佬们,加微信学习交流: d2V3aW4xNjA3

  4 条回复    2021-09-29 16:26:14 +08:00
  wewin
      1
  wewin   63 天前
  学习交流
  wewin
      2
  wewin   63 天前
  大佬们要是有技术氛围好的 k8s 交流群欢迎推荐
  wewin
      3
  wewin   62 天前
  上午有小伙伴加入,我们已经建了一个交流群,欢迎其他小伙伴加入
  xabcstack
      4
  xabcstack   25 天前
  群呢 ~
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3858 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 03:52 · PVG 11:52 · LAX 20:52 · JFK 23:52
  ♥ Do have faith in what you're doing.