V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
120qwer
V2EX  ›  王者荣耀

有没有一起玩王者的,不要骂人的

 •  
 •   120qwer · 95 天前 via iPhone · 843 次点击
  这是一个创建于 95 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最开始玩是 5 年前,佛系玩家,只为快乐,哈哈。但我最近就想上王者,为啥呢,因为安卓,IOS,微信,QQ 总共加起来没 5000 场也 4000 多场了,最高段位星耀 5 一颗星,哈哈哈哈哈哈哈😂

  第 1 条附言  ·  95 天前

  微信号:ZDEyMDU3NjA5OTc=

  第 2 条附言  ·  95 天前

  微信号:ZDEyMDU3NjA5OTc=

  12 条回复    2021-09-24 16:36:02 +08:00
  halleck
      1
  halleck  
     95 天前
  你玩那个英雄?
  Pichai
      2
  Pichai  
     95 天前   ❤️ 3
  我怕你忍不住骂我!
  kassadin
      3
  kassadin  
     95 天前
  我以后只能周末 8-9 点打一小时可以吗😁
  oneisall8955
      4
  oneisall8955  
     95 天前 via Android
  来吧~
  120qwer
      5
  120qwer  
  OP
     95 天前 via iPhone
  @Pichai 哈哈哈哈哈哈哈,你要先骂我,我也不能让你呀
  120qwer
      6
  120qwer  
  OP
     95 天前 via iPhone
  除了打野,感觉其他的都还行,哈哈哈😂
  dying4death
      7
  dying4death  
     95 天前
  妹子嘛
  wdssmq
      8
  wdssmq  
     95 天前
  微信安卓:沉冰浮水
  120qwer
      9
  120qwer  
  OP
     94 天前 via iPhone
  @wdssmq 收到,我叫做“活该没有对象”,微信区 IOS
  120qwer
      10
  120qwer  
  OP
     94 天前 via iPhone
  @dying4death 不是女的,性别男
  120qwer
      11
  120qwer  
  OP
     94 天前 via iPhone
  @kassadin 可以的
  craiiz
      12
  craiiz  
     70 天前
  微信 ios:咒术火焰
  YWxpY2VlbmNhbXBub3U=
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2285 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 07:47 · PVG 15:47 · LAX 23:47 · JFK 02:47
  ♥ Do have faith in what you're doing.