V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
ProvinceV
V2EX  ›  二手交易

迫于一打 Switch 卡带被人扔了只余下卡带盒

 •  
 •   ProvinceV · 297 天前 · 808 次点击
  这是一个创建于 297 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  请问这些卡带盒可以怎么处理?

  h4hFHO.jpg

  17 条回复    2021-09-07 17:05:12 +08:00
  DGHeaven
      1
  DGHeaven  
     297 天前 via Android
  我想听听背后的故事
  gibber
      2
  gibber  
     297 天前
  可以送人
  yuhangch
      3
  yuhangch  
     297 天前
  大兄弟我也想听故事
  nexo
      4
  nexo  
     297 天前
  展开说说
  Microi
      5
  Microi  
     297 天前
  催人泪下。
  ProvinceV
      6
  ProvinceV  
  OP
     297 天前 via iPhone
  @DGHeaven
  @yuhangch
  @nexo

  哎。就是搬家时被人误扔了。当时这打卡带放在一个收纳盒里,被误以为垃圾扔了,我回来后也找不回。
  今年还有张任亏券过期了。
  mayuko2012
      7
  mayuko2012  
     297 天前 via iPhone
  准备出吗楼主🤣
  DGHeaven
      8
  DGHeaven  
     297 天前 via Android
  @ProvinceV 太惨了,买个卡包吧,避免悲剧重演
  wd
      9
  wd  
     297 天前 via iPhone
  太惨了 大几千的东西..
  fl0at
      10
  fl0at  
     296 天前
  想要 lz 出吗
  milkpuff
      11
  milkpuff  
     296 天前
  哭了。太惨廖。
  JRay
      12
  JRay  
     296 天前
  人间惨剧
  KR19
      13
  KR19  
     296 天前
  异度之刃 2 的盒子是什么版的?我当年也是卡带包坐高铁丢了,盒子扔了
  dodosh
      14
  dodosh  
     296 天前
  基本都有了。
  Amesa
      15
  Amesa  
     296 天前
  出吗 楼主 还可以填柜子
  Ambush
      16
  Ambush  
     296 天前
  20 RMB 包邮
  kangkang
      17
  kangkang  
     296 天前
  含泪收了,a2VoYW9rYW5nCg==
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3969 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 31ms · UTC 01:32 · PVG 09:32 · LAX 18:32 · JFK 21:32
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.