V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
zhang710000
V2EX  ›  上海

浦东晨晖路找房子

 •  
 •   zhang710000 · 51 天前 via iPhone · 873 次点击
  这是一个创建于 51 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  因工作变动,现想在浦东晨晖路找房子租也想找个舍友一起住。

  3 条回复    2021-10-20 09:22:17 +08:00
  Meowzilla
      1
  Meowzilla  
     50 天前 via iPhone
  直接快进到《吐槽我在 v2 上找的室友》
  fredli
      2
  fredli  
     50 天前
  附近的不就是汤臣豪园么
  zhang710000
      3
  zhang710000  
  OP
     50 天前 via iPhone
  @fredli 哦哦 我看看
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2993 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 04:51 · PVG 12:51 · LAX 20:51 · JFK 23:51
  ♥ Do have faith in what you're doing.