V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
balckjoker
V2EX  ›  上海

转租房子

 •  
 •   balckjoker · 49 天前 · 422 次点击
  这是一个创建于 49 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  13 号线中科路,绿地公寓,独厨独卫。需要的联系
  目前尚无回复
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3788 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 09:29 · PVG 17:29 · LAX 01:29 · JFK 04:29
  ♥ Do have faith in what you're doing.