V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
lovefc
V2EX  ›  求职

开一个求职贴, PHP +node,现坐标南京

 •  
 •   lovefc · 39 天前 · 750 次点击
  这是一个创建于 39 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  刚才看一个帖子,说 30 岁都被说年纪大了,突然有点小慌.

  附上我的

  github:https://github.com/lovefc

  gitee:https://gitee.com/lovefc

  博客:https://lovefc.cn

  如果有公司要招人,可以看一下

  3 条回复    2021-10-20 19:30:25 +08:00
  mimang518
      1
  mimang518   39 天前
  老哥,方便留一个联系方式聊聊吗。
  lovefc
      2
  lovefc   39 天前
  mimang518
      3
  mimang518   38 天前
  @lovefc 给你发邮件了,老哥。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2285 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 16ms · UTC 09:45 · PVG 17:45 · LAX 01:45 · JFK 04:45
  ♥ Do have faith in what you're doing.