V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
tanszhe
V2EX  ›  项目管理

一款在线的甘特图工具

 •  
 •   tanszhe · 46 天前 · 378 次点击
  这是一个创建于 46 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  一款在线的甘特图工具 https://www.yxsss.com/?ut=vv 操作习惯类似 omniplan, 还有任务权限控制功能方便多人协作,可以自动生成日报、周报、月报 可以和微信 钉钉打通 1.png

  6 条回复    2021-10-21 09:43:42 +08:00
  tanszhe
      1
  tanszhe  
  OP
     46 天前
  沉这么快 ,手动顶一下 😄
  AchieveHF
      2
  AchieveHF  
     46 天前
  添加任务方法很迷
  tanszhe
      3
  tanszhe  
  OP
     46 天前
  @AchieveHF 直接回车就好了
  tanszhe
      4
  tanszhe  
  OP
     46 天前
  zachlhb
      5
  zachlhb  
     45 天前 via iPhone
  一看这个域名就知道不长久
  tanszhe
      6
  tanszhe  
  OP
     45 天前
  @zachlhb 差不多 10 年了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2438 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 14:09 · PVG 22:09 · LAX 06:09 · JFK 09:09
  ♥ Do have faith in what you're doing.