V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
hing
V2EX  ›  分享发现

语雀免费领取 1-4 年会员(必领 1 年)

 •  
 •   hing · 203 天前 · 11234 次点击
  这是一个创建于 203 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  语雀领取 1-4 年会员(必领 1 年)

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download

  语雀领取 1-4 年会员教程来了,新老客户都可以得。

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  ❶先随便找个他人的邀请码,比如我的 :

  BB8GCF

  不做强制人头,选择性填写,填了双方都可以得 3 个月会员

  ❷然后分享自己的邀请码去,陆续得 36 个月

  ❸然后这个链接 6 个月 https://www.yuque.com/e/channel?channel=aliyungaoxiao

  ❹然后这个链接 3 个月 https://www.yuque.com/e/channel?channel=aliyunkfz

  合计 3+36+6+3=48 ,四年的

  476 条回复    2022-05-05 09:11:49 +08:00
  1  2  3  4  5  
  YongYuan
      1
  YongYuan  
     203 天前
  速度可以,哈哈
  jimoriluo
      2
  jimoriluo  
     203 天前
  EBB9LR 互邀~
  JeffreyRSmith
      3
  JeffreyRSmith  
     203 天前
  亲测有效,已用码

  我的码:AW61D9
  randyzhang5201
      4
  randyzhang5201  
     203 天前
  已用
  我的码:

  OEFS7Q
  meisen
      5
  meisen  
     203 天前 via iPhone
  互邀 EWRTEF
  drackzy
      6
  drackzy  
     203 天前
  ID2KGW
  ftcto
      7
  ftcto  
     203 天前 via Android
  已领,感谢,接力:
  VUL9OS
  ygchy
      8
  ygchy  
     203 天前 via iPhone
  感谢,接力:CG24MG
  Zheng404
      9
  Zheng404  
     203 天前 via Android
  已领,发过自己的邀请码:NHKAG7
  ldbmcs
      10
  ldbmcs  
     203 天前 via iPhone
  感谢,接力。 BHGFE2
  falsemask
      11
  falsemask  
     203 天前
  已领,接力。GAQ4UV
  fengtalk
      12
  fengtalk  
     203 天前
  实测可以,欢迎使用邀请码
  SH3PD3
  LeslieLeung
      13
  LeslieLeung  
     203 天前 via iPhone
  感谢 接力了 LS468G
  1dian01
      14
  1dian01  
     203 天前
  已接力

  邀请码:VW6LAX

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  kylix
      15
  kylix  
     203 天前
  填了楼主的邀请码了。
  这是我的:DSGZGZ
  欢迎使用!

  ps: 很好输入,哈哈
  sdra1984
      16
  sdra1984  
     203 天前
  接力:PPKD4H
  Richardhtw
      17
  Richardhtw  
     203 天前 via Android
  楼上已用,我的邀请码

  GYQG3V
  OKbexx
      18
  OKbexx  
     203 天前
  楼上已用
  邀请码:YUTY8N
  Thexz
      19
  Thexz  
     203 天前
  UX50YS 互邀,谢谢✔
  Scare
      20
  Scare  
     203 天前
  感谢,接力。邀请码:LS02VQ
  lqzhgood
      21
  lqzhgood  
     203 天前
  邀请码 MCG83O
  Tvulin
      22
  Tvulin  
     203 天前
  楼上已用 接力 KR7FW9
  jiom
      23
  jiom  
     203 天前
  楼上已用 接力 ZH1IGO
  jiangziheng
      24
  jiangziheng  
     203 天前 via iPhone
  LY3G4A
  hussar
      25
  hussar  
     203 天前
  用了楼上的,我的是 KN7N4
  xings
      26
  xings  
     203 天前
  邀请码
  SGX8SP
  cuichaoyang
      27
  cuichaoyang  
     203 天前
  接楼上
  cuichaoyang
      28
  cuichaoyang  
     203 天前
  MV94WZ
  cmu2chert
      29
  cmu2chert  
     203 天前
  已用楼上,接力邀请码:
  BIPVXH
  shaodeyu1943
      30
  shaodeyu1943  
     203 天前
  亲测有效,已用码

  我的码:VU83L7
  yeger
      31
  yeger  
     203 天前
  28 楼已用
  yeger
      32
  yeger  
     203 天前
  我的 AUAK93
  111qqz
      33
  111qqz  
     203 天前
  32 楼已用,我的 FUZDL2
  izgnod
      34
  izgnod  
     203 天前 via iPhone
  YBPQS7
  ChellFong
      35
  ChellFong  
     203 天前 via iPhone
  34 楼已用,我的邀请码:MYV7VG
  wonderning
      36
  wonderning  
     203 天前
  29 楼已使用,接力: IHI1SN
  kirile
      37
  kirile  
     203 天前
  32 楼已用 我的:WA7P5F
  458671
      38
  458671  
     203 天前
  WP1NLC
  jaynos
      39
  jaynos  
     203 天前
  感谢:) WOMXGI
  serria
      40
  serria  
     203 天前
  邀请码 XMRUQG
  Destino
      41
  Destino  
     203 天前
  32 楼已用 我的:ZZMVGY
  yaojiarui
      42
  yaojiarui  
     203 天前
  HI2H8P 感谢:)
  zwMuZhi
      43
  zwMuZhi  
     203 天前
  楼上已用,我的

  邀请码:XRRV20
  hcsu
      44
  hcsu  
     203 天前 via iPhone
  UC9KM4 感谢 :)
  bytepoem
      45
  bytepoem  
     203 天前
  楼上已用,我的

  邀请码:GKAE7S
  Javen96
      46
  Javen96  
     203 天前 via iPhone
  亲测可以。邀请码 OZ5W6U
  liuliuball
      47
  liuliuball  
     203 天前
  PYU07G 已用 GKAE7S
  zhouts
      48
  zhouts  
     203 天前 via Android
  45 楼已用,我的邀请码:XSN3X5
  myth
      49
  myth  
     203 天前
  YGVBOV
  Ruikoto
      50
  Ruikoto  
     203 天前 via Android
  接力:MD952Q
  s127
      51
  s127  
     203 天前
  48 楼已用,我的邀请码:TZDHD4
  strawberryBug
      52
  strawberryBug  
     203 天前 via Android
  互助接力,我的邀请码 VPMESU
  Cielsky
      53
  Cielsky  
     203 天前 via Android
  谢谢楼主
  我的码 FUDDWC
  zhuzhibin
      54
  zhuzhibin  
     203 天前 via iPhone
  楼上已用,俺的邀请码: UMAA7S
  ericzhan
      55
  ericzhan  
     203 天前
  谢谢已用,我的码:VP0VPT
  zhifanlo
      56
  zhifanlo  
     203 天前
  接力:PPYAMG
  vate32
      57
  vate32  
     203 天前
  SFZRL2
  Pinochao
      58
  Pinochao  
     203 天前
  接力楼上:UTP6LL
  SharkU
      59
  SharkU  
     203 天前
  已领,我的邀请码 RGVK7N
  threeti
      60
  threeti  
     203 天前
  已领,接力楼上, 我的邀请码:FS2GES
  jsdi
      61
  jsdi  
     203 天前
  接力楼上,XFFD44
  oyx
      62
  oyx  
     203 天前
  已领,接力楼上, 我的邀请码:ZMY3QM
  ynzhujie
      63
  ynzhujie  
     203 天前 via iPhone
  EWIZWN
  LIB1ACK
      64
  LIB1ACK  
     203 天前
  已领,我的邀请码:LR5MS
  stzz
      65
  stzz  
     203 天前
  GONSH1
  yuan05070732223
      66
  yuan05070732223  
     203 天前
  已用
  我的码:
  VF1TS4
  sleeepyy
      67
  sleeepyy  
     203 天前
  谢谢!
  YWATYC
  Helsing
      68
  Helsing  
     203 天前 via iPhone
  互邀 MYTKTG
  v2exosawa
      69
  v2exosawa  
     203 天前
  接力:YGE3YC
  shannwoo
      70
  shannwoo  
     203 天前 via Android
  接力:

  邀请码:UXEKX4
  zzWinD
      71
  zzWinD  
     203 天前 via Android
  FW0Y0D 接力
  flyuz
      72
  flyuz  
     203 天前
  YYATQV 接力
  mikeven
      73
  mikeven  
     203 天前
  KFHRPS 接力!!
  Backkey
      74
  Backkey  
     203 天前
  冲啊
  UF1GOL
  kim886
      75
  kim886  
     203 天前
  PGOSDP
  licript
      76
  licript  
     203 天前
  KBSKMI
  yyyyyyyhb
      77
  yyyyyyyhb  
     203 天前 via Android
  NKB6AD 互邀~
  April5
      78
  April5  
     203 天前
  GYCPBQ
  Hzz123
      79
  Hzz123  
     203 天前
  NXI6VT
  spico1026
      80
  spico1026  
     203 天前
  感谢楼上。
  我的:DMYVTG
  guisheng
      81
  guisheng  
     203 天前 via iPhone
  邀请码:GF2E48

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员
  bingline26
      82
  bingline26  
     203 天前
  感谢楼上

  邀请码:OXNE36

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员
  guisheng
      83
  guisheng  
     203 天前 via iPhone
  6 个月和 3 个月的应该失效了
  alasou
      84
  alasou  
     203 天前
  HSD0F8
  sooonaive
      85
  sooonaive  
     203 天前 via iPhone
  已用
  我的码 ND4I4L
  YMZspirit
      86
  YMZspirit  
     203 天前 via iPhone
  感谢楼上,我的

  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:NAN4VY

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  JasperYU
      87
  JasperYU  
     203 天前
  感谢楼上,我的

  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:DG8U8Z

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  zachary811
      88
  zachary811  
     203 天前
  感谢楼上 邀请码:CZAETQ
  Eric08214
      89
  Eric08214  
     203 天前 via iPhone
  感谢楼上, 接力接力😁
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:GHHV4C

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  koala9527
      90
  koala9527  
     203 天前
  感谢楼上,我的
  邀请码:IQY8D8
  zzzdown
      91
  zzzdown  
     203 天前
  接力楼上 邀请码 PXKNFM
  0xNull
      92
  0xNull  
     203 天前
  感谢楼上, 接力接力😁
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:SGXFNT

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  liuwei137885
      93
  liuwei137885  
     203 天前
  邀请码:DSQ79V
  QingStone
      94
  QingStone  
     203 天前 via iPhone
  邀请码:CLMCVX
  DaiDaidylan
      95
  DaiDaidylan  
     203 天前
  邀请码:OOPUTY
  vimutt
      96
  vimutt  
     203 天前 via iPhone
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:KMAPAY

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  jason94
      97
  jason94  
     203 天前
  接力

  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:IE6LSR

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  istevenshen
      98
  istevenshen  
     203 天前
  接力

  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:KP292Y

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  lessisyesmorela
      99
  lessisyesmorela  
     203 天前
  下载写作利器语雀,领会员

  邀请码:QNKM2X

  打开语雀 App ,进入 [我] - [活动福利] - [输入邀请码] ,领取会员

  App 下载地址: https://www.yuque.com/download
  Williamwang
      100
  Williamwang  
     203 天前
  邀请码:XLMR14
  1  2  3  4  5  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1036 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 52ms · UTC 23:21 · PVG 07:21 · LAX 16:21 · JFK 19:21
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.