V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
notrun
V2EX  ›  推广

V 友们在吗?在线抽一箱大荔冬枣免费送!

 •  1
   
 •   notrun · 204 天前 · 1369 次点击
  这是一个创建于 204 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  之前发了一个帖子卖大荔冬枣,承蒙 V 友们信任,一下卖出了二三十箱,真的特别感谢 V 友的信任。

  在此中秋佳节来临之际,就在论坛搞个小活动,回帖盖楼抽一箱大荔冬枣,V 友们现在想吃的也可以直接去淘宝链接买一箱,盖楼抽到了我给返现,等于也是免费吃,也能帮忙再淘宝走个销量,在此谢谢 V 友们了。

  抽奖楼层规则如下:下周四福彩双色球最后三位数字+1 ( i++)做中奖楼层(若楼层数未达到双色球百位数,则取后两位的楼层中奖)

  想了好久如何抽奖会更公平,猛然看到了卖秋月梨 V 友的抽奖方式比较公平,借用一下,为了防止和 V 友抽奖撞楼号,那就 i++一下😂。

  物流:除物流远的地区(海南、云南、黑龙江、吉林、新疆)以外,全国顺丰包邮。

  售后:损伤包赔!

  最后再次感谢 V 友们支持我家的冬枣小店🤞

  大荔冬枣皮薄个头大味道甜

  购买和之前一样,送人拍 79 (礼盒包装),自己吃拍 69 (普通包装),都发 5 斤(长途运输收到可能有浮),V 友们专属优惠收货返现 9 元。

  收货返现 9 元(此处是 v 友专属福利,淘宝私信返现口令:V2 )

  [淘宝链接] https://m.tb.cn/h.fCDwLvB?tk=xAHh2I2hAQQ

  淘宝扫码

  以下是冬枣实拍图

  淘宝扫码

  第 1 条附言  ·  204 天前
  今日下单,第二天枣园采摘直接发货
  87 条回复    2022-09-15 14:57:57 +08:00
  yuu95
      1
  yuu95  
     204 天前 via Android
  分母
  notrun
      2
  notrun  
  OP
     204 天前
  @yuu95 哈哈 V 友第一个回复😊
  a33291
      3
  a33291  
     204 天前
  分子报道

  祝大卖
  notrun
      4
  notrun  
  OP
     204 天前
  @a33291 谢 V 友吉言🤞
  K1W1
      5
  K1W1  
     204 天前 via Android
  分母
  freshgoose
      6
  freshgoose  
     204 天前
  分母报道
  祝大卖
  notrun
      7
  notrun  
  OP
     204 天前
  @freshgoose 谢 V 友吉言🤞
  spicecch
      8
  spicecch  
     204 天前
  分母
  lunatic5
      9
  lunatic5  
     204 天前 via Android
  祝楼主大卖
  Yunsheng
      10
  Yunsheng  
     204 天前
  分母助推一下
  shixuedela
      11
  shixuedela  
     204 天前
  我来当分子~
  723X
      12
  723X  
     204 天前 via Android
  牛逼,建议 op 不用着急回复,不然大概率会抽到自己.
  FightPig
      13
  FightPig  
     204 天前
  OP 这枣子看着颜色还不错,最近我这路边买的便宜是很便宜,不过有的一点口感都没的
  wxd92
      14
  wxd92  
     204 天前 via iPhone
  分母
  Jaeden
      15
  Jaeden  
     204 天前 via iPhone
  来了,祝大卖
  vipqiudaoyu
      16
  vipqiudaoyu  
     204 天前
  感谢
  iddddg
      17
  iddddg  
     204 天前
  分母报道,祝大卖
  hm20062006ok
      18
  hm20062006ok  
     204 天前
  分母
  yangxx
      19
  yangxx  
     204 天前
  分母
  littleylv
      20
  littleylv  
     204 天前
  分母
  ryalu
      21
  ryalu  
     204 天前
  分母 + 1
  pengzhizhuo
      22
  pengzhizhuo  
     204 天前
  试下运气,祝大卖!
  wangyilord
      23
  wangyilord  
     204 天前
  分母
  clementewy
      24
  clementewy  
     204 天前
  分母
  zhao7399686
      25
  zhao7399686  
     204 天前
  分子!
  wy9899
      26
  wy9899  
     204 天前
  分子报道

  祝大卖
  ohoh
      27
  ohoh  
     204 天前
  纷纷分
  lvsijun
      28
  lvsijun  
     204 天前
  抽我!祝大卖!
  edvghu
      29
  edvghu  
     204 天前
  分子
  InDom
      30
  InDom  
     204 天前
  分子,祝大卖
  liqigugula
      31
  liqigugula  
     204 天前 via iPhone
  碰运气
  monzuguan
      32
  monzuguan  
     204 天前 via Android
  1
  864766428
      33
  864766428  
     204 天前 via iPhone
  分母+1
  hellokk
      34
  hellokk  
     204 天前
  111
  gfscggfcswfhv
      35
  gfscggfcswfhv  
     204 天前 via Android
  1
  Minden
      36
  Minden  
     204 天前
  试试运气~
  one234
      37
  one234  
     204 天前
  嗷嗷
  zjsxwc
      38
  zjsxwc  
     204 天前
  分母
  pablo12
      39
  pablo12  
     204 天前 via iPhone
  分母,祝大卖
  leeb
      40
  leeb  
     204 天前
  dream7758522
      41
  dream7758522  
     204 天前 via Android
  在呀
  liuxianzhuo
      42
  liuxianzhuo  
     203 天前
  分母
  Jwyt
      43
  Jwyt  
     203 天前
  分子,祝大卖
  cyrbuzz
      44
  cyrbuzz  
     203 天前
  分子。
  fuo
      45
  fuo  
     203 天前
  借你吉言
  shika
      46
  shika  
     203 天前 via Android
  刚收到,枣不错
  dream7758522
      47
  dream7758522  
     203 天前 via Android
  老板发财了
  yunmeng
      48
  yunmeng  
     203 天前 via iPhone
  分子
  retrace
      49
  retrace  
     203 天前
  分母
  leavic
      50
  leavic  
     203 天前
  分母来一个
  Eiyan
      51
  Eiyan  
     203 天前
  分子
  Chaidu
      52
  Chaidu  
     203 天前
  分母
  susuper
      53
  susuper  
     203 天前
  祝大卖
  langpower
      54
  langpower  
     203 天前 via Android
  分母
  fox0001
      55
  fox0001  
     203 天前 via Android
  分母…
  sugary
      56
  sugary  
     203 天前 via iPhone
  分子来了
  Hpp19
      57
  Hpp19  
     203 天前
  +1
  yuxi521
      58
  yuxi521  
     203 天前
  买过一单。还不错
  Dogergo
      59
  Dogergo  
     203 天前
  分母
  notrun
      60
  notrun  
  OP
     203 天前
  @yuxi521 谢 v 友支持🤞
  y1y1
      61
  y1y1  
     203 天前
  分母
  qingqinovo
      62
  qingqinovo  
     203 天前 via iPhone
  1
  Youngda
      63
  Youngda  
     203 天前 via Android
  分母+1
  HowardLeo
      64
  HowardLeo  
     203 天前 via iPhone
  抽奖抽奖😁
  Arlott
      65
  Arlott  
     203 天前 via Android
  分母
  flybears
      66
  flybears  
     203 天前
  分子
  willxiang
      67
  willxiang  
     203 天前
  分子分子
  mexingchi
      68
  mexingchi  
     203 天前
  祝大卖
  anticipated
      69
  anticipated  
     203 天前
  我试了一下,确实比超市卖的所谓的大力冬枣好一些
  Asakijz
      70
  Asakijz  
     203 天前
  分母,祝大卖
  baobutong
      71
  baobutong  
     203 天前
  程序员年纪大了是不是都回家搞副业了额
  notrun
      72
  notrun  
  OP
     202 天前
  @anticipated 绝对的,给 V 友都是发的最好的😁
  notrun
      73
  notrun  
  OP
     202 天前
  @baobutong 是帮父母卖的,父母没有销路,就只能把好枣用一般的价格卖个贩子,想着不如来论坛卖着试试,没有中间商赚差价,V 友用一般的价格吃到了最好品质的冬枣
  c16777216
      74
  c16777216  
     202 天前 via Android
  1
  shuxhan
      75
  shuxhan  
     202 天前 via Android
  分母来了
  brucmao
      76
  brucmao  
     202 天前 via iPhone
  支持
  lycjj
      77
  lycjj  
     201 天前
  祝大卖
  vlgs
      78
  vlgs  
     199 天前
  加油
  killeder
      79
  killeder  
     199 天前
  分子
  killeder
      80
  killeder  
     199 天前
  凑数
  liuqitoday
      81
  liuqitoday  
     199 天前
  分子
  liberize
      82
  liberize  
     199 天前
  ++
  needahouse
      83
  needahouse  
     197 天前
  分母
  notrun
      84
  notrun  
  OP
     196 天前
  大家不积极啊,连一百楼都不到,到时候抽不到人咋办
  yungeo
      85
  yungeo  
     196 天前
  分母++
  notgoda
      86
  notgoda  
     196 天前
  分子 ::
  CatRingZ
      87
  CatRingZ  
     195 天前
  分母
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   3901 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 75ms · UTC 10:11 · PVG 18:11 · LAX 03:11 · JFK 06:11
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.