V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
lucn
V2EX  ›  二手交易

100 收一个山姆副卡

 •  
 •   lucn · 168 天前 · 626 次点击
  这是一个创建于 168 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  100 收一个山姆副卡,绿色软件:bHVjaWFuX2Nu
  第 1 条附言  ·  168 天前
  update:
  100 收副卡;
  或者我续费主卡,出一个副卡,副卡时长整一年+0-7 天( 2022.10.9 )。
  第 2 条附言  ·  168 天前
  已收到,结贴
  7 条回复    2022-10-09 17:00:42 +08:00
  lqy2575395
      1
  lqy2575395  
     168 天前
  23 年 5 月 22 到期,50 收吗
  wudi77
      2
  wudi77  
     168 天前
  @lqy2575395 #1 我要,微 a29wMTg5MjIwMjI=
  lucn
      3
  lucn  
  OP
     168 天前
  @lqy2575395 让给二楼了,半年不折腾了
  lqy2575395
      4
  lqy2575395  
     168 天前
  @wudi77 加你了,通过一下
  GengW
      5
  GengW  
     168 天前
  加你了 @lucn
  huwenzhe
      6
  huwenzhe  
     168 天前
  @lqy2575395 我也要 d2VuX2h1emhl
  lqy2575395
      7
  lqy2575395  
     168 天前
  @huwenzhe 已经出给 2 楼了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2615 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 12:22 · PVG 20:22 · LAX 05:22 · JFK 08:22
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.