V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
enjoying
V2EX  ›  分享邀请码

都在求馒头,我能求个 U2 么

 •  
 •   enjoying · 115 天前 · 1066 次点击
  这是一个创建于 115 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  邮箱:
  ZW5qb3lpbmcuc29uaWNAZ21haWwuY29t

  谢谢
  9 条回复    2022-12-31 19:26:53 +08:00
  nieyujiang
      1
  nieyujiang  
     115 天前
  如果有其他站的,发一下其他站的数据.
  enjoying
      2
  enjoying  
  OP
     115 天前
  @nieyujiang
  https://totheglory.im/user/enjoying.gif
  https://kp.m-team.cc//mybar.php?userid=193327.png
  https://lemonhd.org/mybar.php?userid=43576.png
  IPT: ↑: 23.3 TB ↓: 174 GB
  FL: ↑: 33.81 TB ↓: 81.31 GB
  TLF: ↑: 29.656 TB ↓: 1.364 TB
  ...


  自设 NAS ,玩了 10 年左右了。没用 PT 助手,其他的不一一列举啦
  nieyujiang
      3
  nieyujiang  
     115 天前
  @enjoying #2 已发
  enjoying
      4
  enjoying  
  OP
     115 天前
  @nieyujiang 收到,多谢!
  xuwu
      5
  xuwu  
     114 天前
  我也求个
  kappa
      7
  kappa  
     114 天前
  kappa
      8
  kappa  
     114 天前
  @kappa 邮箱 dTJAam9zdGEubWU= ,谢谢
  fngli
      9
  fngli  
     89 天前
  @enjoying 能发一个 lemonhd 的邀请码吗,这几天开放邀请注册了
  邮箱:dGh5bWVsZWFmbHlAZ21haWwuY29tCg==
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2973 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 46ms · UTC 12:19 · PVG 20:19 · LAX 05:19 · JFK 08:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.