V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
november
V2EX  ›  游戏

红警英语听力测试

 •  
 •   november · 296 天前 · 1224 次点击
  这是一个创建于 296 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如果想起红警里面的语音,小时候不懂老是能听成中文,即使现在也有个别语音听不懂。所以来问下:

  工程师(移动指令):还不够 坦克(攻击指令):抓住它

  被攻击矿车的时候:我奶奶啊内它

  11 条回复    2023-05-08 16:07:03 +08:00
  ck65
      1
  ck65  
     296 天前   ❤️ 2
  https://zhuanlan.zhihu.com/p/39877375

  搜索 engineer 比对一下吧,你这空耳我只认出疑似 I'm unarmed
  cuixiao603
      2
  cuixiao603  
     296 天前   ❤️ 1
  我是磁力棒 脖子右拧
  dji38838c
      3
  dji38838c  
     296 天前 via Android
  还不够 I will go
  jdkl
      4
  jdkl  
     296 天前 via Android   ❤️ 1
  和 哦买了买了 car 有异曲同工之妙
  november
      6
  november  
  OP
     296 天前
  @ck65 工程师那里应该是“I will go”。
  november
      7
  november  
  OP
     296 天前
  @Yourshell 这个好啊。
  JusticeIsHere
      8
  JusticeIsHere  
     295 天前   ❤️ 1
  I will go.

  Diver up.

  Ore miner is under attack.
  tuwulin365
      9
  tuwulin365  
     295 天前
  基佬夫来爆腚
  november
      10
  november  
  OP
     295 天前
  @JusticeIsHere 竟然全对。。。。


  @tuwulin365 不说场景好难猜啊。
  cybkbs
      11
  cybkbs  
     294 天前
  unit lost
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4152 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 04:10 · PVG 12:10 · LAX 20:10 · JFK 23:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.