kingcsking 最近的时间轴更新
kingcsking

kingcsking

V2EX 第 538845 号会员,加入于 2021-03-22 10:52:31 +08:00
kingcsking 最近回复了
研究了一段时间,的确还在画大饼,但是地皮倒是拍卖出去很多了,就看什么时候变成现实了
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2598 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 13ms · UTC 14:28 · PVG 22:28 · LAX 06:28 · JFK 09:28
♥ Do have faith in what you're doing.