wzhb 最近的时间轴更新
wzhb

wzhb

V2EX 第 483687 号会员,加入于 2020-04-15 00:02:25 +08:00
wzhb 最近回复了
@linbenyi 我是个小白,每次都是找教程,好不容易搞了个 ddns,如果不能用简直要逼疯我。frp 要搭服务器,我把自己的东西通过别人服务器(私人)连接有点慌啊。请问咋把 nas 藏在路由器后面?是不是就是内网穿透?谢谢
请问现在如何了?还会封吗
关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   5058 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 9ms · UTC 08:52 · PVG 16:52 · LAX 00:52 · JFK 03:52
♥ Do have faith in what you're doing.