V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
xutao881
V2EX  ›  2020

一个词总结一下我的 2020

 •  
 •   xutao881 · 334 天前 · 14841 次点击
  这是一个创建于 334 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  “迷乱”

  今年真的过的很迷乱,从年初到年底根本不知道咋过来的,感觉今年是过得最快最紧张的一年。希望明年能好一些。

  329 条回复    2021-01-02 03:04:01 +08:00
  1  2  3  4  
  manami
      1
  manami   334 天前
  “彷徨”
  black11black
      2
  black11black   334 天前
  zaimabuzai
      3
  zaimabuzai   334 天前
  变化
  JB18CM
      4
  JB18CM   334 天前   ❤️ 1
  活着
  VDimos
      5
  VDimos   334 天前 via Android
  OaO
      6
  OaO   334 天前
  Alwaysonline
      7
  Alwaysonline   334 天前
  穷活
  alalida
      8
  alalida   334 天前 via Android
  运气
  learningman
      9
  learningman   334 天前
  废物吧
  barfi1316
      10
  barfi1316   334 天前
  压力
  Cooky
      11
  Cooky   334 天前   ❤️ 5
  “苟”
  falcon05
      12
  falcon05   334 天前 via iPhone   ❤️ 1
  如坐针毡,如鲠在喉,如芒在背
  well775397252
      13
  well775397252   334 天前
  脑瘫
  RomanRigh
      14
  RomanRigh   334 天前
  "魔幻"
  Cielsky
      15
  Cielsky   334 天前 via Android   ❤️ 1
  假忙
  liuzhaowei55
      16
  liuzhaowei55   334 天前 via Android
  zmxnv123
      17
  zmxnv123   334 天前
  Aaron01
      18
  Aaron01   334 天前
  穷忙
  DreamSpace
      19
  DreamSpace   334 天前 via Android
  魔法
  salmon5
      20
  salmon5   334 天前
  真忙
  Jacky23333
      21
  Jacky23333   334 天前 via Android
  转变
  RickyC
      22
  RickyC   334 天前
  数据库
  appstore54321
      23
  appstore54321   334 天前 via iPhone
  赢麻了
  ancelli
      24
  ancelli   334 天前
  qwertyzzz
      25
  qwertyzzz   334 天前
  taolu
      26
  taolu   334 天前
  JJstyle
      27
  JJstyle   334 天前 via iPhone
  ??
  yaphets666
      28
  yaphets666   334 天前
  懒惰
  z761031
      29
  z761031   334 天前
  血亏
  zgs1983
      30
  zgs1983   334 天前
  心累.
  FKTHECCP
      31
  FKTHECCP   334 天前   ❤️ 1
  大国胜利,大国崛起
  Leonard
      32
  Leonard   334 天前
  摸鱼
  luren123
      33
  luren123   334 天前
  忙。996 高强度
  nashxk
      34
  nashxk   334 天前
  wuzhidexiaolang
      35
  wuzhidexiaolang   334 天前
  废物
  Merlini
      36
  Merlini   334 天前 via Android
  逆风成长
  wr516516
      37
  wr516516   334 天前
  换城市了
  nacosboy
      38
  nacosboy   334 天前
  咸鱼
  kun368
      39
  kun368   334 天前
  上岸
  Skythro
      40
  Skythro   334 天前
  难的
  zeroc
      41
  zeroc   334 天前
  了解
  zhangyichent
      42
  zhangyichent   334 天前
  蛋疼
  Eugene1024
      43
  Eugene1024   334 天前
  苦逼
  motan
      44
  motan   334 天前
  变化
  davidliu645
      45
  davidliu645   334 天前
  苦涩
  90xchun
      46
  90xchun   334 天前 via iPhone
  信命
  rj2
      47
  rj2   334 天前
  迷糊
  xiaoxinshiwo
      48
  xiaoxinshiwo   334 天前
  升 所有的事情都在向好的方向发展,呈上升趋势,年龄依然
  AngryPanda
      49
  AngryPanda   334 天前
  jzmws
      50
  jzmws   334 天前
  chenshun00
      51
  chenshun00   334 天前
  成长
  ahdw
      52
  ahdw   334 天前
  不知畏。
  legendJohn
      53
  legendJohn   334 天前
  377848
      54
  377848   334 天前
  狗血
  huhexian
      55
  huhexian   334 天前
  iSk2yroot
      56
  iSk2yroot   334 天前
  希望
  wclebb
      57
  wclebb   334 天前 via iPhone
  成长
  kirafreedom
      58
  kirafreedom   334 天前
  加班
  kaka6
      59
  kaka6   334 天前
  波折
  NancyXue
      60
  NancyXue   334 天前
  黎明将至
  bravecarrot
      61
  bravecarrot   334 天前
  活着
  MasterC
      62
  MasterC   334 天前
  忙,卷,苦逼
  ghfdccvbnhhbvc
      63
  ghfdccvbnhhbvc   334 天前
  觉悟
  Desiree
      64
  Desiree   334 天前
  轮回
  NasirQ
      65
  NasirQ   334 天前
  ”涅槃“,

  因为明年关键词是 [重生] 。

  ps.2021 离某个失业线正好还有 5 年。
  vincenth520
      66
  vincenth520   334 天前
  平淡
  youyang
      67
  youyang   334 天前
  隔离+出差。。。
  kop1989
      68
  kop1989   334 天前
  《辛苦》
  5 天上班,两天带娃。
  目前我对于节假日已经麻木了。
  json12138
      69
  json12138   334 天前
  幸运
  perpetually
      70
  perpetually   334 天前
  混吃等死
  wisdom
      71
  wisdom   334 天前
  无聊
  OldJii
      72
  OldJii   334 天前
  我薪依旧
  rickiey
      73
  rickiey   334 天前
  带伤前进
  ob
      74
  ob   334 天前 via Android
  希望
  bluefalconjun
      75
  bluefalconjun   334 天前
  中了 500w
  p1094358629
      76
  p1094358629   334 天前
  变数
  npe
      77
  npe   334 天前
  踏空
  tmachineff
      78
  tmachineff   334 天前
  悲喜交加
  freecloud
      79
  freecloud   334 天前
  chunchun1028
      80
  chunchun1028   334 天前
  心态成长
  php01
      81
  php01   334 天前
  懵逼
  MrJie
      82
  MrJie   334 天前
  迷。。
  litanyue
      83
  litanyue   334 天前
  起起落落落落落
  yuniorzy
      84
  yuniorzy   334 天前
  魔幻
  VEXGOD
      85
  VEXGOD   334 天前
  shit
  Timefly
      86
  Timefly   334 天前   ❤️ 1
  我薪依旧
  supuwoerc
      87
  supuwoerc   334 天前
  辛苦
  boff
      88
  boff   334 天前
  soliloquy
      89
  soliloquy   334 天前
  废物
  GjriFeu
      90
  GjriFeu   334 天前
  成长
  cabing
      91
  cabing   334 天前
  fengfisher3
      92
  fengfisher3   334 天前
  贫穷
  SjwNo1
      93
  SjwNo1   334 天前
  隐忍
  Reficul
      94
  Reficul   334 天前
  惶恐
  yaapoo
      95
  yaapoo   334 天前
  辛苦
  qunl
      96
  qunl   334 天前 via iPhone
  lepig
      97
  lepig   334 天前
  焦虑
  cyrbuzz
      98
  cyrbuzz   334 天前
  按时长大。
  shinyhero52
      99
  shinyhero52   334 天前
  平淡
  SuperManNoPain
      100
  SuperManNoPain   334 天前
  输麻了
  1  2  3  4  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1273 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 111ms · UTC 23:23 · PVG 07:23 · LAX 15:23 · JFK 18:23
  ♥ Do have faith in what you're doing.